По-ниско производство на бензин и дизел

Доставките на горивата обаче се увеличават на месечна база

Автор: Атанас Христов

Производството на безоловен бензин и дизелово гориво намаля през март съответно с 20.3 и 21.5% на годишна база. Произведеното количество от двата вида горива е съответно 102 и 139 хил. тона, показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за производството и доставките на енергийни продукти. По-ниско е и производството на бензина и дизела спрямо февруари - спад съответно от 23.3 и 10.9%.

На месечна база се повишава единствено произведеното количество природен газ - с 18.2% до 26 млн. куб. м.

През март спрямо февруари намалява производството на твърди горива - с 51.6% до 1.22 млн. тона и на електроенергия - с 3.3% до 3 729 ГВтч. Спрямо март миналата година обаче производството на твърди горива и електроенергия се свива с далеч по-драстични темпове - съответно 61.6 и 14.4%.

Доставките на бензин и дизел обаче се увеличават на месечна база през март. Доставените количества безоловен бензин са нараснали с 2.5% до 41 хил. т, а на дизелово гориво - с 18.7% до 108 хил. тона. Доставките на бензин през март нарастват с 2.5% спрямо същия месец на миналата година, но на дизелово гориво намаляват с 15.6% на годишна база.

Коментари: 0