Пощенска пусна нов депозит с авансова лихва

Влогът в лева носи до 5.25% над главницата на година

Нов 4-месечен депозит  с авансово изплащане на лихвата предлага Пощенска банка. Влогът може да се открие в лева, евро или долари. Предложението гарантира фиксирани лихви за целия срок на депозита и е без такса за откриване и теглене при настъпване на падежа.

Годишните лихвени нива на депозита в лева достигат до 5.25%, в евро - до 5%, а в долара - до 4%. След изтичане на 4-месечния срок на депозита същият преминава по условията на 3-месечен стандартен депозит на банката, като клиентите могат да довнасят средства по него.

"Вярваме, че за да сме успешни, трябва и нашите клиенти да са успешни. Затова разработваме продуктови предложения, които са съобразени изцяло с техните индивидуални нужди и с които те да се чувстват сигурни", коментира Йоанис Серафимидис, началник управление "Клонова мрежа" в Пощенска банка.

От 4-месечния депозит могат да се възползват всички нови или съществуващи клиенти на финансовата институция до 15 януари 2013 г. Минималната сума за откриване е 500 лева, евро или долара. Предложението към всички настоящи клиенти със средства в спестовни или депозитни сметки в банката, които желаят да си открият новия депозит, е да увеличат наличните си средствата с 10%.

Коментари: 0