Потребителското доверие се повишава

През юли то е нагоре със 7.8 пункта, показват данните на НСИ

Потребителското доверие се е повишило през месец юли, отчита Националният статистически институт (НСИ) чрез редовното си анкетно проучване. Индексът, който следи това се е покачил със 7.8 пункта, като за пореден път потребителите в градовете са по-оптимистично настроени от хората, живеещи по селата.

В сравнение с месец април от НСИ наблюдават намаление на песимизма в оценките на потребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства, както и по отношение на очакванията им за следващите 12 месеца.

Това е по-характерно за живеещите в градовете, докато по селата има влошаване на оценката за бюджета, с който са разполагали домакинствата им.

Потребителите са на мнение, че и през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо. Инфлационните им очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца. По отношение на безработицата в страната през следващата година очакванията се изместват към запазване или незначително намаление.

Проучването на националната статистика разкрива също, че домакинствата са били по-смели в покупката на предмети за дълготрайна употреба и дори изявяват намерение за покупка на кола, покупка на жилище или построяване на вила през следващите 12 месеца.

Коментари: 0