Правим бизнес със страните от черноморския регион

Сериозният потенциал на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество не се използва достатъчно, смятат от БТПП

Сериозният потенциал на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество не се използва достатъчно и това лишава страните-участници от възможностите за реализация на важни проекти за развитието на двустранни и многостранни отношения. До този извод стигнаха председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и Виктор Архипов, представител на Русия в бизнес съвета на организацията.

На срещата беше обсъдено още състоянето на дейността на ОЧИС и нуждата съвета да заработи по-активно, тъй като тази година се навършват 20 от създаването.

Официално сферите на сътрудничество в ОЧИС са борба с престъпността, енергетика, здравеопазване и фармацевтика, институционални реформи, комуникации, култура, наука и технология, обмен на статистически данни и информация, образование, опазване на околната среда, подкрепа при извънредни случаи, транспорт, туризъм, търговия и икономическо развитие, селско стопанство, средства за масова информация, финанси.

Коментари: 0