Рекламата на „ДЗП“ подтиквала към алкохол и агресия

До този извод стигна Етичната комисия към Националния съвет за саморегулация

Рекламата на млечната напитка ДЗП (Данон за пиене) подтиква децата към алкохол и агресия. До този извод стигна Етичната комисия към Националния съвет за саморегулация (НСС). Според нея клиповете на напитката са в нарушение на националните етични правила за реклама и търговска комуникация в страната.

Становището на неправителствената организация е в резултат на жалба срещу търговската комуникация на „Данон Сердика” АД. В нея жалбоподателят посочва, че „трите варианта на продуктите на „Данон” носят имена на реални алкохолни коктейли - Пиня Колада, Куба Либре и Ванила Бийч. Според него това било игра на думи между коктейлите Секс он дъ бийч (Водка, Шнапс, сок от портокал) и Ванила Скай (Водка, кола, ванилова есенция). Жалбоподателят смята, че дори да не съдържат алкохол, тези продукти "биха подбудили любопитството на децата да опитат истинските продукти с тези имена." 

"Ако едно дете хареса ДЗП Куба либре, не е проблем да си поръча Куба либре при първа възможност", пише в жалбата. Според нея надписът в рекламната комуникация „не съдържа алкохол” също показва, че използването на имена на продукти, които имат алкохолен еквивалент е целенасочено. Жалбоподателят твърди, че рекламата е насочена към деца и подрастващи и че кампанията, най-вече чрез наименованията на продуктите „Пина Колада“ и „Куба Либре“ (и в по-малка степен „Ванила Бийч”), е потенциално опасно за хлапетата. Причината за това била "вероятността кампанията да предизвика интерес и позитивни асоциации с алкохолните еквиваленти на рекламираните продукти".

Членовете на етичната комисия са уважили оплакването, защото деца и подрастващи трябва да има "специална грижа при търговската комуникация". Според обществения регулатор такава комуникация не трябва да подкопава доброто обществено поведение, начин на живот и нагласи. Председателят на Етичната комисия Гриша Камбуров смята, че “използването на комбинацията алкохол-насилие-сексуален контекст, без нито един от тези елементи да има връзка с рекламирания продукт, и то без ограничения в часовия диапазон на излъчване не би могло да отговори на критериите на Етичния кодекс за предпазване на децата от потенциална вреда и за специална грижа към комуникацията, насочена към деца.”

Експертите смятат, че използването на названия на (първично) алкохолни коктейли като имена на рекламираните млечни еквиваленти създава потенциална опасност за децата и подрастващите. 

Освен че възбужда любов към алкохола, рекламата на ДЗП разпалвала и агресия у младото поколение. Етичната комисия е разгледала и елементите на насилие в различните клипове  – "убийство по три различни начина на героите - прасе, пор и панда - респективно идентифицирането на названието на продукта „ДЗП” с думи на насилието - заколим, задушим, застреляме". 

Според експертите "агресията в рекламите, използвана с комерсиална цел може да носи дивиденти за нечий бизнес, но за съжаление негативните последствията върху изграждането и формирането на младото поколение могат да са необратими. Тези процеси могат да бъдат пагубни за подрастващите, а отговорността да се предотвратят е на всички нас".  

Другият казус, по който НСС се произнесе е във връзка с жалба срещу „Нестле България” АД Магнум Чи Чи . В жалбата се твърди, че рекламата накърнява достойнството на хората с говорни дефекти. Етичната комисия е на мнение, че процесната търговска комуникация е в нарушение на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация. Според тях трябва да има търпимост и толерантност към различните. По тази причина и с оглед на събраната информация за отношението на хора със заекване към рекламния клип, Етичната комисия счита, че са нарушени Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в България. 

“Вярваме, че бизнесът следва наред с търговските цели, които си поставя, много по-стриктно и отговорно да таргетира, планира и провежда търговската комуникация. Живеем в наситено информационно общество, всеки елемент от което носи послания, стигащи до максимално широко аудитория и най-вече – деца и подрастващи. Грижата ни към тях е споделена отговорност на всички нас. Недопустимо е толерирането на модели на подражание, които могат да доведат до негативен ефект в развитието на децата или изопачено разбиране за заобикалящия ги свят, коментира председателят на Етичната комисия Гриша Камбуров.

Коментари: 0