Правим марка "Дунав"

Тя ще бележи регионални продукти, предлагат от икономическото министерство като проект по Дунавската стратегия

Да бъде създадена марка "Дунав", която да се поставя на регионални продукти и проекти, предлагат от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Дирекция „Туристическа политика” на МИЕТ представи проект за Пътна карта за създаване на марката, а продуктите с нея могат да се включат в проекти, съобразени с конкретни местни и регионални особености.

Това бе обявено на Третата среща на Ръководната група на Приоритетна област „Насърчаване на културата, туризма и контактите между хората” на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, проведена преди ден в София. МИЕТ е координатор на Приоритетната област, а домакин на срещата е Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов.

В срещата участваха представители на 8 държави участнички в Стратегията (Германия, Австрия, Унгария, Словакия, Хърватска, Сърбия, Румъния и България), представител на Европейската комисия (ръководител направление „Макро-регионални стратегии), представител на Световната организация за туризъм на ООН, представители на неправителствени организации и наблюдатели.

На срещата се обсъдиха ключови аспекти, свързани с постигането на стратегическите цели на Приоритетната област и с цялостния процес по реализация на стратегията.

По предложение на МИЕТ се обсъдиха процес и критерии за оценка на проектни предложения, които допринасят за изпълнение на целите на Приоритетната област.

Експертите на МИЕТ представиха обобщена информация за годишния доклад, който ще бъде представен пред Европейската комисия през месец юни. Докладът включва изчерпателна информация за извършените до момента дейности по реализация целите на Приоритетната област, за взетите на срещите на Ръководната група и срещите на координаторите решения, за предизвикателствата в работата и, не на последно място, обобщен списък със значими за макро-региона проекти.

Представителите на страните разговаряха и за планираните дейности за провеждането на Деня на Дунав (29.06), както и за предстоящото посещение на Комисаря по регионална политика на ЕС във всички дунавски държави в края на месец юни.

Коментари: 0