Правителството гледа бюджета

Вниманието ще е съсредоточено също върху наредбата за млечните продукти

Докладът за изпълнението на държавния бюджет на България през първото тримесечие на тази година ще разгледа на днешното си заседание Министерския съвет, става ясно от справка с дневния ред. По последни данникасовият дефицит е по-малък с почти 55 млн. лева на годишна база.

Ще бъде разгледан и доклад за националния баланс на запасите и ресурсите от подземни богатства у нас.

Очаква се и да бъде приет текстът на новата Наредба за специфичните изисквания при млечните продукти.

В областта на здравеопазването ще се гледа предложението за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Ще бъдат разгледани и таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2012-2013 година. В сферата на образованието ще се разгледа и предложението за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите учебни заведения и научните организации на България за учебната 2012-2013 година.

 

Освен това правителството ще предложи на Народното събрание да ратифицира споразумението за учредяване на Черноморската банка за търговия и развитие.

Коментари: 0