Правителството създаде Енергиен борд

Председател ще бъде вицепремиерът Екатерина Захариева

Правителството създаде Енергиен борд
216 ~ 2 мин. четене

Правителството реши да бъде създаден Енергиен борд като постоянно действащ консултативен орган на Министерския съвет за решаване на важни обществено значими въпроси в областта на енергетиката, съобщиха от правителствената информационна служба.

Бордът се създава в изпълнение на приоритетите на служебния кабинет за продължаване на работата по реформите в енергийния сектор. Целта е да се повиши прозрачността, диалога и пазарната ефективност с оглед преодоляването на затрудненията в българската енергетика.

Енергийният борд ще извършва анализ на състоянието на сектор "Енергетика" и ще определя причините, водещи до нестабилност на енергийната система. Също така ще определя принципите и насоките за устойчиво управление на сектора. Други задачи на Борда са да обсъжда и предлага мерки за решаване на установени проблеми с цел стабилизиране на енергийната система, както и да дава становища относно дейностите и мерките, предприемани от държавните органи и организации в областта на енергетиката. Консултативният орган ще може да отправя предложения за изменения и допълнения на нормативната уредба, както и да обсъжда и дава становища по предложенията за стратегии в енергийния сектор.

Председател на Енергийния борд ще бъде вицепремиерът по икономическата политика, а заместник-председател - министърът на икономиката и енергетиката. Членове на Борда ще бъдат заместник-министри на икономиката и енергетиката и на труда и социалната политика, председателят на ДКЕВР и по един представител на Българска фотоволтаична асоциация, Асоциацията на водните централи, Българската ветроенергийна асоциация, БЕХ, НЕК, "Ай И Ес ЗС Марица Изток 1" ЕООД, "Контур Глобал Марица Изток 3" АД, Асоциацията на топлофикационните дружества в България, ТЕЦ - заводски централи, Асоциацията на търговците на електрическа енергия, Българската петролна и газова асоциация, Българската асоциация природен газ, "Енергиен системен оператор" ЕАД, "ЕВН България" ЕАД, "ЕНЕРГО-ПРО Варна" ЕООД, "ЧЕЗ България" ЕАД, Българската национална асоциация на потребителите, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Асоциацията на банките в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската минно-геоложка камара, НСФЕБ - КНСБ, ФСО ФЕ - Подкрепа.

Енергийният борд може да привлича за участие в заседанията представители и на други държавни органи, институции, международни организации и търговски дружества от сектор "Енергетика", както и експерти в тази област.

С правителственото Постановление се приема и правилник за организацията на дейността на Енергийния борд.

Коментари: 0