Предизборната кампания стартира на 12 април

По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали

96 ~ 2 мин. четене

Предизборната кампания ще бъде открита на 12 април 2013 г. и ще приключи в 24.00 часа на 10 май 2013 г. Това реши Централната избирателна комисия (ЦИК) на заседание, проведено вчера. Решението е публикувано тази сутрин на сайта на Комисията.

Гражданите, партиите, коалициите от партии, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. Предизборните събрания са публични.

За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.

В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание. Агитационните материали се поставят на определени от кмета на общината/района/кметството места. Извън времето за провеждане на предизборната кампания се забранява поставянето на предизборни агитационни материали по републиканската пътна мрежа и общинските пътища.

Сигналите за така поставените предизборни агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на общината. Когато през изборния ден и до края на гласуването секционната избирателна комисия установи наличие на агитационни материали, поставени в изборните помещения или на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, тя незабавно ги отстранява.

При необходимост отстраняването на тези агитационни материали се извършва със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи по решение на секционните избирателни комисии.

По решение на ЦИК се премахват или изземват поставените и разпространени в нарушение агитационни материали, когато засягат територията на повече от един изборен район или които се отнасят за повече от един изборен район. Премахването и изземването се извършват по заповед на областния управител и при необходимост със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.

Подкрепи Economic.bg