Прехвърлят на бизнеса разделното събиране на отпадъци

Липсват икономически стимули в такса „смет”

БСК:

108 ~ 2 мин. четене

Прехвърлят на бизнеса разделното събиране на отпадъците. Общините нямат подготвени и приети наредби за управление на отпадъците. Няма създадена организация за разделно събиране на отпадъците. Не е ясно кой ще финансира дейностите по събиране и преработка на тези отпадъци. Това се казва в становище на БСК/Българска стопанска камара/, разпратено до медиите във връзка с влизането в сила от 1 януари 2013 г. на изискването притежатели на търговски обекти, стопански и административни сгради да събират и предават разделно битови, производствени, опасни и масово разпространени отпадъци.

До 10 000 лв. са глобите за неизпълнение на изискванията за разделно сметосъбиране и те са непосилни за фирмите в условия на криза, твърдят от БСК.

България се превръща в държава на санкциите, няма икономически стимули за разделно събиране на отпадъците. Законът за местните данъци и такси дава възможност на общините да определят основата на такса „битови отпадъци” според данъчната оценка, което я превръща във втори имотен данък,

Президентът да сезира Конституционния съдза антиконституционните записи в Закона за местните данъци и такси, даващи възможност на общините сами да определят основата за определяне на местните данъци и такси, свързани с отпадъците, на базата на данъчна оценка, превръщайки ги във втори имотен данък, настоява БСК.

Няма да налагаме санкции за разделното събиране на отпадъците на магазините,  фирмите и административните сгради веднага с влизане в сила на Закона в сила в началото на 2013 г., заяви зам.министър Евдокия Манева в интервю за www.economymagazine.bg . Общините първо трябва да променят наредбите за управление на отпадъците според изискванията на новия закон и да впишат ясно задълженията на всички лица в тях.

Екоминистерството е разпратило писмени указания какви за задълженията на кмета и ще продължи да обяснява как общините изпълнят своите отговорности, каза Манева. 

 

Подкрепи Economic.bg