Пресяха стажантите за държавната администрация

Следващият етап е интервюта с избраните кандидати

Приключи класирането по документи на кандидатите за стаж в държавната администрация. Кандидатите избираха между 899 отворени стажантски позиции в 189 административни структури на държавната администрация, в 111 населени места.

Следващата стъпка включва провеждане на  интервюта в структурите на държавната администрация, за които  студентите са кандидатствали. За всяка позиция във всяка административна структура се класират първите 20 кандидата, които са получили най-добри резултати от теста. Интервютата ще се  проведат в периода 27 август до 5 септември 2012 година.

Подробен график за интервютата ще бъде публикуван на 24.08. на www.government.bg и на http://www.jobtiger.bg/staj/.

Окончателното класиране ще стане ясно на  10 септември. Стажовете ще се проведат в периода 17 септември до 17 октомври 2012 г.

Първата вълна стажанти ще бъде последвана от втора, като стажът ще се проведе в периода 29 октомври – 29 ноември 2012 година. За втората вълна до момента държавната администрация езаявила  над 830 стажантски позиции.

 

Коментари: 0