Превозите на товари се увеличават с билзо 11%

Най-голям е ръстът на превозените със сухопътен транспорт товари, показват данните на НСИ

Превозените товари от сухопътния и водния транспорт се увеличават с 10.8% в сравнение с предходното тримесечие, но разстоянията на които се превозват намаляват, показват сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ).

Извършената работа, която е резултат от действителното разстояние, на което са превозени товарите, намалява с 1.6%

Превозените пътници от сухопътния, водния и градския електротранспорт се увеличават с 2.4%, а извършената работа - с 0.3% спрямо първото тримесечие на 2012 година.

По суша

През второто тримесечие на 2012 г. превозените товари от сухопътния транспорт нарастват с 1.69 млн. т, или с 6.9%, спрямо съответното тримесечие на 2011 година. Увеличение се наблюдава както при вътрешните, така и при международните превози - съответно с 4.8 и 12.0%.

Товарите, превозени чрез сухопътен транспорт, нарастват с 4.6 млн. т на годишна база. Увеличение се наблюдава както при вътрешните, така и при международните превози - съответно с 24% и 16.1 на сто.

Извършената работа също отбелязва ръст от 15.2% и достига 7. 3 млрд. ткм, което основно се дължи на по-голямото средно превозно разстояние при международните превози. Увеличението на извършената работа при международните превози е с 30.7%, докато при вътрешните превози тя намалява с 21.6%.

Броят на превозените пътници от железопътния и автобусния транспорт през второто тримесечие на 2012 г. са 129.3 млн.., или с 2.8% по-малко спрямо същия период на предходната година. Намалението отново е в резултат на спада при вътрешните превози, като в железопътния транспорт той е 11.3%, а в автобусния транспорт - 9.3%.

Същевременно извършената работа е 3.09 млрд. пкм или със 7.1% по-малко в сравнение с второто тримесечие на 2011 година.

Воден транспорт

При превозените товари от водния транспорт през второто тримесечие на 2012 г. се наблюдава спад от 13.6% спрямо съответното тримесечие на 2011 г.. При морския транспорт, който през текущото тримесечие е извършвал само международни превози, намалението на превозените товари е с 30.3%, докато при речния транспорт е регистриран ръст от 2.4%.

Извършената работа, измерена в тонкилометри, също отбелязва спад от 42.7% в сравнение с второто тримесечие на 2011 г. При морския транспорт намалението е с 46.8% и е в резултат не само на по-малкото количество превозени товари, но и на по-малкото средно превозно разстояние.

С градския транспорт

През второто тримесечие на 2012 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваи, тролеи и метро) са превозили общо 69.8 млн. пътници, или 0.2% по-малко.

Извършената работа достига 318.5 млн. пкм и не отбелязва изменение спрямо съответния период на 2011 година.

Коментари: 0