През февруари представяме проекта за Централна гара София

НКЖИ очаква 1 млрд. евро през следващия програмен период. Ще се кандидатства и пред държавния фонд „Растеж и развитие на регионите, заяви Христо Алексиев, зам. генерален директор на НК "Железопътна инфраструктура"

Снимка: stroitelstvo.info

324 ~ 6 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Каква бе 2013 година за НКЖИ и проектите с европейско финансиране, по които работи?

С няколко думи можем да кажем, че това беше една трудна, но успешна година. Трудна, защото това са едни от най-големите инвестиционни проекти, които въобще се реализират в страната. Имаше много проблеми от всякакво естество, свързани с тяхната реализация - технически, административни, финансови. От друга страна беше успешна, защото вече всички обекти са в етап строителство, т.е. критичната фаза на проектиране и съгласуване на проектите е преодоляна.  Разплатени са около 200 млн. лева, което е едно много добро усвояване. Започнала е и реална подготовка за новия програмен период - на ниво технически проекти. Същевременно с това, успяхме да изградим система за управление на големите проекти заедно с  инициативата JASPERS.

Говорейки за предизвикателства, няма как да подминем проекта Пловдив – Свиленград. Появи се информация за физическо изпълнение от 35% по позиция 1 (Димитровград - Харманли) и 17% по позиция 2 (Харманли - Свиленград).

Изпълнението вече е по-голямо, тъй като се работи ежедневно.  Трудностите, които вече споменах важат с пълна сила за този проект. По отсечката Димитровград - Харманли строителството реално започна през месец април, а физическият напредък вече е 35%. За съжаление, при този тип проекти е по-трудно да се стигне до самото строителство. Ние преминахме през много сложни етапи, имахме проблеми свързани с археология, допълнителни отчуждения, искания на общини. Всяка община има искания, които излизат извън обхвата на проекта, надявайки се по този начин да подобрят инфраструктурата си. Например, в приключилия участък Крумово - Димитровград сме изградили над 40 километра пътища и пътни връзки.

Все пак, какви биха били рисковете, ако проектът не се изпълни в срок?

Ако физическият напредък продължава по този начин, аз нямам притеснения за изпълнението на проекта и той ще приключи през 2015 година. Другият изпълнител започна същинските строителни дейности в края на юни -началото на юли, изпълнението е вече почти 20%, а дори през февруари предстои въвеждане в експлоатация на 10 км. железопътно трасе. По отношение на всички индикирани рискове имаме изготвен план за управление на рисковете и всяка седмица провеждаме срещи. Те са анализирани на база работните програми на изпълнителите  и при опасност графикът да бъде изместен се търси съдействие на по-високо ниво. Има допълнителни искания на Гранична полиция и Агенция „Митници” за гара Свиленград. Нямаме технически проблеми или такива с изпълнителите, за съжаление проблемите са от друг тип.

С оглед на този проект, какви са Вашите очаквания за проекта Септември - Пловдив?

Преодолян е критичният етап на проектиране. Оттук нататък важното е едно - да, дребни технически проблеми ще има, но ако изпълнителите работят, то изпълнението по всички договори няма проблем да приключи през юни или юли 2015 година. Към момента, работната програма се спазва, имаме акт 2А - открита е строителната площадка.  Този проект се забави поради забавената процедура за избор на надзор – тя се обжалва неколкократно и пред ВАС, което отне повече от година. Колкото и да звучи странно, трудното приключи, а трудното е техническото и работно проектиране, както и съгласуването между всички институции.

Какво е положението с Централна гара София, кога ще започне строителството?

Има сключен договор. В края на миналата година, на разширен технически и експертен съвет, заедно с представители на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното строителство, проектът беше приет и в момента е в процес на съгласуване в съответните институции. Той трябва да бъде внесен и в Министерството на инвестиционното проектиране. Обсъждаме след като тази процедура приключи, през месец февруари да бъде направено публичното му представяне.

Има ли решение на Комисията за защита на конкуренцията относно търга за модернизация на гара Бургас?

В сряда (22 януари –б.а.) има заседание на Комисията и очакваме до седмица след това да излезе решението.

Планирате ли закриване на гари и трасета?

Решение за закриване на трасета се взема от Министерски съвет. Личното ми мнение е, че някои от трасетата трябва да бъдат закрити, защото те са нежизнеспособни и носят загуби за държавата. Нека направим една сметка какъв ресурс отделя тя за подобни линии - субсидия на НКЖИ за персонала, капиталов трансфер за поддръжка на самата линия, плащания към БДЖ по договора за обществена услуга. Това е един огромен ресурс, който държавата дава за да функционира съответната жп линия. Аз винаги съм лансирал идеята, макар че е извън моя ресор, БДЖ да има автобусна компания, която да се използва като довеждащ транспорт дотам, докъдето има качествен железопътен транспорт. Почти всички европейски компании имат подобни подразделения. Ако това се случи, според мен, ще е много по-евтин вариант, а хората ще продължат да имат достъп до услугата. Ние сме правили анализи и всички консултанти препоръчват подобни мерки, защото така ще можем да насочим повече ресурс към най-важните за нас бизнес трасета. Моето лично мнение се отнася не просто за НКЖИ, а за държавата и мисля, че има далеч по-разумни решения.

Кога да очакваме първи влак по моста „Нова Европа“ между Видин и Калафат?

Има споразумение с румънската страна и всичко е въпрос на преориентиране на товарните потоци. Това не става толкова бързо при железницата, защото транспортните схеми са много сериозни. Ще се случи, но ще отнеме време. От Калафат до Крайова трасето не е електрифицирано и състоянието му е лошо, но доколкото знам, предстои изготвяне на технически проект с идеята в края на 2015 - началото на 2016 година да започне строителство.

На каква сума може да се разчита за железопътни проекти през новия програмен период?

Все още нямаме утвърден бюджет, но вероятно по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ ще има 600 - 650 млн. евро, а очакваме да получим и част от новия механизъм „Свързана Европа“. Надяваме се около 1 млрд. евро да бъде осигуреното финансиране за железопътния транспорт.

Кои проекти ще успеят да се вместят в този бюджет?

Не съм привърженик просто на вместване на проекти в бюджет. Моето мнение е, че държавата трябва да има ясни приоритети какво ниво на транспортната система и инфраструктурата иска да постигне до 2020 година. Ако не разсъждаваме по този начин, според мен, в края на периода отново ще анализираме грешките, които сме допуснали.

За да определим кои са тези проекти ние сме направили много анализи, базиращи на няколко важни принципа. Първо, проектите от този програмен период трябва задължително да следват инвестиционната логика от предишния, т.е. ние трябва да продължим да инвестираме по направленията, в които сме работили. Второ, много важно е през 2020 година да осигурим поне едно направление през България, а това е Изток - Запад, което да е оперативно съвместимо и с добри параметри. Трето, трябва да работим по направлението Север - Юг, защото очакваме то да придобива все по-голямо значение, а в региона почти всички държави наблягат на Изток - Запад.

Конкретните проекти са няколко – по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ ще предложим София - Септември, Пловдив - Бургас (фаза 2), Русе - Варна и Карнобат – Синдел, който се вписва точно в идеята за направлението Север - Юг. Другата алтернатива на това трасе е IV линия - от Русе до Димитровград. Нашите анализи показват, че макар и най-кратък маршрут, неговото изграждане би струвало над 3 млрд. евро. Затова сме се насочили към Русе - Синдел - Карнобат. По „Connecting Europe” Facility възнамеряваме да предложим Видин - Медковец и София - Драгоман. 

Във Враца реши ли се проблема с проектирането на трасето?

Там е невъзможно подземно преминаване, икономически е абсолютно нецелесъобразно. Подземно преминаване в големи градове – да, но където има икономически ефект. Аз разбирам жителите на гр. Враца, но това неимоверно ще увеличи инвестиционната стойност на проекта. Ние ще осигурим необходимия достъп и условия, така че тази линия няма да раздели града.

Ще може ли компанията да се възползва от новия държавен фонд „Растеж и устойчиво развитие на регионите”?

Решили сме да кандидатстваме пред фонда и в момента обсъждаме кои ще бъдат обектите, за които да го направим. Мислим за някои ключови гари, както и за съфинансиране на част от големите проекти. Започнали сме подготовка и за самите апликационни форми.

Какви са Вашите очаквания за 2014 година?

Надявам се, че ще е една успешна година. Трябва да приключим всички позиции на Пловдив -Бургас (фаза 1 – б.а.). Михайлово - Калояновец е готова. По график, до края на годината трябва да бъдат готови лот 2 и лот 3. Разчитаме на сериозен напредък по Септември - Пловдив и Димитровград - Свиленград. През 2014 година искаме да стартираме и първият проект по новата ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” - трасето от Русе до Варна. Проектът за него е готов и предстои търг за избор на изпълнител. Разбира се, чака ни много сериозна работа по подготовка на другите проекти за новия програмен период.            

Коментари: 0