Приходите от нощувки нарастват с 8.6%

Регистрирано е увеличение както в приходите от български граждани, така и от чуждестранни туристи

80 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Приходите от нощувки са се увеличили с 8.6% на годишна база до 208.7 млн. лв. през юли, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) за дейността на средствата за подслон и местата за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Регистрирано е увеличение както в приходите от български граждани – с 10.1%, така и от чуждестранни туристи – с 8.3%.

През юли 2013 г. в страната са функционирали 2739 средства за подслон и места за настаняване. Броят на стаите в тях е 124 хил., а на леглата – 278.9 хил. В сравнение с юли 2012 г. общият брой на хотелите се увеличава с 8.8%, а на леглата в тях – с 2.6%.

Броят на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване се е увеличил 3.7% до 5027 хил., като нощувките в местата с 1,2 и 3 звезди са се увеличили с 3.7%, а хотелите с 4 и 5 звезди, се увеличават съответно с 3.5 и 4.1%.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 51.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 21.8% на българи. В средствата за подслон и местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.5% от нощувките на български граждани и 35.9% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 49.7 и 12.1%.

Подкрепи Economic.bg