Приходите от нощувки се повишиха с 6.2%

Приходите на чужденците са нараснали със 7.5%, а на българските граждани - с 2.0%

3635 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Приходите от нощувки през септември 2013 г. са се повишили с 6.2% на годишна база и са достигнали 96.9 млн. лв. Регистрирано е увеличени както в приходите от чужди граждани - със 7.5%, така и на български граждани - с 2.0%.

През септември 2013 г. в страната са функционирали 2481 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 115.1 хил., а на леглата - 248.4 хил. В сравнение със септември 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 6.6%, а на леглата в тях - с 3.4%.

Броят на нощувките във всички средства за подслон е 2386.8 хил., или с 5.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо увеличение на нощувките (с 20%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

Пренощувалите в местата за настаняване през септември 2013 г. се увеличават с 2.4%, в сравнение със същия месец на миналата година и достигат 582.0 хил.

Общата заетост на леглата е 34.7%, като тя е най-висока в средствата за подслон с 4 и 5 звезди - 44.9%.

Подкрепи Economic.bg