"Проблемът с бюджета е, че е трудно да бъде запълнена една дупка, без да бъде отворена друга"

Дан Бенет

"Проблемът с бюджета е, че е трудно да бъде запълнена една дупка, без да бъде отворена друга"
 Дан Бенет

 “The trouble with a budget is that it's hard to fill up one hole without digging another”
 Dan Bennett

Коментари: 0