Продават самолета на Васил Божков

ОББ, която запорира имуществото на компаниите на бизнесмена, обяви търг за машината с начална цена от 1,9 милиона евро

ОББ продава на търг самолет CESSNA CITATION BRAVO, модел: 550 - Citation Bravo, сериен № 550-1103, регистрация: LZ-ABV. Машината вероятно е на бизнесмена Васил Божков.

Преди около година сметките на  няколко от компаниите, в които е собственик и бизнесмена, бяхазапорирани от банката, която е техен кредитор, и започна разпродажба на част от имуществото им. Сред фирмите са "Холдинг Пътища" и "Мостстрой".

От банката заявиха пред economymagazine.bg, че няма да коментират въпроса на кого е обявеното за продан имущество. Точно такъв модел обаче претежава именно през фирмите си Васил Божков.

Машината е произведена през 2005 година, тя е тип Multi-Engine Turbo-Jet. Крайният срок за подаване на документи е 17ч. на 26 апррил, гласи съобщениие на сайта на ОББ.

Таксите и разноските по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.

Продажбата ще се проведе първоначално чрез търг с тайно наддаване, а след отваряне на получените предложения чрез търг с явно наддаване.

Оглед на имуществото може да бъде извършен на 25 април 2012 г. от 10.00 до 12.00 часа чрез летище София.

Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в сградата на Обединена българска банка АД в гр. София, ул.”Света София” № 5.

Наддавателни предложения за цена по-малка от началната тръжна цена не се разглеждат.

Търгът ще се проведе на 27 април от 9,30 до 11 ч. в сградата на Обединена българска банка АД в гр. София, ул.”Света София” № 5 на която датата ще бъдат отворени подадените предложения.

Желаещите да участват в наддаването подават предложенията си в запечатан плик, като посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция, обект, за който наддават, и предложената от тях цена. Към предложението кандидатите прилагат: изрично пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателства за самоличност или правосубектност да представлява юридическото лице или едноличния търговец; удостоверение за актуално състояние.

Резултатът от наддаването ще бъде обявен от банката в деня на провеждане на търга – 27.04.2012 г. в присъствието на явилите се наддавачи. Подадените предложения се отворят на мястото и датата на провеждане на търга. След отваряне на подадените предложения всеки от явилите се наддавачи може да предложи по-висока цена със стъпка за наддаване в размер EUR 25 000 (двадесет и пет хиляди евро). За купувач се обявява наддавача предложил най-висока цена.

В срок до 7 дни от определяне на купувач се сключва предварителен договор за продажба. Окончателен договор за покупко-продажба се сключва в срок до три седмици от сключване на предварителния договор.

Цената на самолета се заплаща при следните условия: 25 % при сключване на предварителния договор за покупко-продажба; Останалата част от цената (75 %) при сключване на окончателния договор за покупко-продажба.

Самолетът "Чесна Ситейшън Браво" на бознисмена бе официално представена пред медиите у нас при закупуването й през 2005 година. Тогава тя бе показана на Лещите София.

Машината се управлява от  двама пилоти и превозва до седем пътника. Тя е с височина 4,75 метра, дължина 14,4 метра и разпереност на крилата - 15,75 метра. Максималната дължина на полета при скорост от 745 км в час е около 2600 морски мили. Максималната височина на полета е 13 715 метра. 

Коментари: 0