Проф. д-р Светослав Симеонов: Да се бяга от земетресение е неразумно

Ако хората решат да се подсигурят, могат да поискат експертиза на сградата, която да покаже дали е сеизмично устойчива, казва зам.директорът на Национален институт по геофизика, геодезия и география

- Професор Симеонов, къде бяхте по време на земетресението?

В 3 часа и 1 минута , ако кажа че не съм бил вкъщи, би било доста странно /смее се/. Вкъщи бях. Събуди ме земетресението.

- Какво си казахте? Вие сте специалист.

Изплаших се, признавам си. Единственото нещо, което си казвах беше - "дано да спре по-бързо". А първата мисъл, която ми мина - помолих се това земетресение да е от софийското огнище. Защото си представих за стотни от секундата какво чудо би било, ако земетресението е от далечно огнище и при нас, в София, е с такава интензивност. Там би било апокалиптично.

Защото другите възможни, близки до нас сеизмични зони, са - Кресненското дефиле, Маришкия шев, където е Пловдивското огнище на земетресение. Ако огнището беше там и беше пристигнало толкова силно до София, в епицентъра щеше да бъде много страшно. Това беше първото , което си помислих. Слава богу, оказа се, че е с близко огнище, на 25 км от София.

- Когато се каже магнитуд 5,8 по Рихтер, какво означава това? Това силата на земетресението в епицентъра ли е?

Магнитудът е мярка за енергията на земетресението. Това е енергията, която се е освободила в огнището, а то се нарича хипоцентър. Вертикалната проекция на хипоцентъра върху земната повърхност се нарича епицентър. Като се каже, че земетресението е с магнитуд 5-та степен, това означава, че в огнището се е освободила определена енергия. Тъй като скалата по Рихтер е логаритмична, земетресение с магнитуд 6 е около 31-32 пъти по-силно, отколкото земетресение с магнитуд 5.

Земетресение с магнитуд 7 е около 31-32 пъти по-силно, отколкото земетресение с магнитуд 6 степен. А 7 степен сравнена с 5 степен, получаваме като умножим 31- 32 по 31-32 , значи е 1000 пъти по-силно. Разликата между земетресение с магнитуд 5 и земетресение с магнитуд 7 е с 1000 пъти по-голяма енергия.

Другото, което се променя при едно земетресение, е интензивността. Тя показва какво е въздействието на земетресение, примерно от 5,8 степен, каквото беше в конкретния случай, върху земната повърхност в Дивотино, в Перник, в Рударци, в София, в Плана, в Пловдив и т.н.

Интензивността на земетресението се определя от неговия ефект върху конкретната територия. Като ефектът се определя от реакцията на хората, поведението на сградите и ако има промени върху терена.
Едно земетресение с един единствен магнитуд /в случая 5,8/ има различна интензивност на различни разстояния от епицентъра. С отдалечаване от епицентъра, интензивността намалява.

На различни места от Мещица, Дивотино и Драгичево интензивността е малко над 7 степен по предварителна оценка. Предстои да направим много по подробни анализи. Интензивността на това земетресение в София се счита, че е шеста степен. При отдалечаване от епицентъра интензивността непрекъснато намалява.
Интензивността се определя по 12-степенната скала на Медведев - Шпонхойер - Карник. Тя е цяло число - 12, 11, 10, 9 и т.н. до 1. Докато магнитудът е мярка за енергията и той е дробно число.

- Имало ли е някакви малки трусчета, неспокойствие на земята в района на Перник, регистрирани с апаратура на института, които да подсказват, че може да се случи подобен трус?

Земетресението ни изненада, някого повече, друг по-малко. Пернишката разломна структура е известна, но там земетресение не е имало сериозни прояви от много отдавна. През 1965 г. структурата е генерирала едно земетресение с магнитуд 4,5 и от тогава досега е имало съвсем малки земетресения- под магнитуд 2, на които не им е обръщано внимание. Такива стават непрекъснато.

- Какво е особеното на сегашното земетресение?

Земетресението е плитко, на 10 км под повърхността и първоначалната обработка на записите показа, че то наистина е особено. Обикновено земетресенията от плитки огнища се характеризират с повече високочестотни компоненти, което предполага към резонансни явления, този тип земетресения въздействат по-силно на коравите конструкции, които са с високочестотен спектър, който прилича на спектъра на тези плитки близки земетресения.

Има дълбоки земетресения, като при Вранча, където епицентърът е на 120-150 км под земната повърхност, където се отделя енергията. Вранча е на голямо разстояние от нас. То въздейства на територията на нашата страна с нискочестотни трептения. Този тип нискочестотни земетресения оказват по-силно влияние на кулообразни сгради, високи - 20-22 етажни сгради. Сградите, които се събориха в Свищов при земетресението във Вранча през 1987 г., бяха точно такива. Причината е, че те са по-гъвкави и техните собствени динамични характеристики са склонни да развият явления, сходни на резонансните, но със затихване.

Докато при това земетресение най-странното е, че енергията се разпределя почти равномерно по целия честотен диапазон от половин до 10 херца. Този честотен диапазон обхваща всички строителни конструкции и съоръжения. Независимо от това дали са гъвкави, корави, дали са високи, ниски и т.н., те са изпитали почти едни и същи земетръсни сили. Това е интересен феномен, който ще бъде обект на по-подробни анализи в бъдеще на базата на още регистрации, които имаме и не са обработени, тъй като това е дълъг процес.

Така, че за сеизмичното събитие през миналата седмица е характерен магнитуд 5,8. Има наши колеги, които и в момента са в района. Ще се направи подробен преглед на терена, за да се види дали има повърхностна изява. Счита се, че предполагаемото развитие на разлома е по продължение на трасето - Мещица, Дивотино, Северно от Перник, Драгичево и Рударци.

- Има ли карта с всички разломи и по-особени структури на земната кора в България?

Има тевтонска карта на България, но тя е в голям мащаб.

- Беше съобщено, че улица в Дивотино минава точно по разлома. Трябва ли да се строят къщи на такова място? Знаят ли се най-опасните от земетръсна гледна точка места в София и други селища в други земетръсни райони, за да не се строят там жилищни сгради, обекти?

Има различни карти за сеизмично райониране. Строителите са длъжни да ги използват. След земетрерсението през 1987 г. , бяха включени в Правилник за сеизмично райониране, след това през 2007 г. бяха включени със съвсем малка модификация в Наредба 2 на МРРБ, като картите от двата документа са еднакви.
В България са очертани територии от 6-а степен интензивност в най-северозападната част на страната, от Видин до границата с Югославия. И е казано - когато строиш в определена територия, виждаш на картата - например София се пада в 9-та степен интензивност, експертът е предписал ускорение, което отговаря на тази интензивност. В случая - 0,27g /27% от земното ускорение/, за осма степен е предписано ускорение 0,15 g, за седма степен е 0,1 g, за шеста степен, където не е задължително оразмеряването е 0,02g. Нали казахме, че това земетресение е особено.

Има и едни други фактори, които отчитат точно разпределението на енергията в честотния диапазон и се определят земетръсните сили, които действат в определен обем. Земетръсните сили са хоризонтални и вертикални. Хоризонталните сили са инерционни сили, които действат в определени точки и там се определят разрезните усилия, които предизвикват тези земетръсни сили и се предписва количество бетон, арматура, за да могат да бъдат поети тези разрезни сили от сеизмичното натоварване. И тогава се казва, че сградата в София е оразмерена за девета сеизмична степен на интензивност. В Горна Оряховица е за осма, в Благоевград и в Кресненското дефиле е също девета, Пловдивският регион е също с девета степен на интензивност.

През 2007 и 2009 г. в бившата ни Централна лаборатория по антиземетръсна механика, която сега е департамент Сеизмично инженерство в Националния институт по геология, геодезия и география бяха разработени две задачи. Геофизичният институт определи нова карта за сеизмично райониране на България, чрез нея трябваше да станат приложими европейските антиземетръсни норми, които отразяват научните познания през последните десетилетия. Предходните наши норми са от 1987 г., което означава, че при съставянето им са използвани изследвания от 60-70-те години на миналия век. Сега тази нова карта предписва във всяка една точка в България какво сеизмично ускорение ще се появи.

- Как се оразмеряват стените на язовирите, за да не се скъсат?

По същия начин. При тях проблемите са от филтрация. Водата се подпъхва отдолу, получава се хлъзгателна равнина и стената се подхлъзва при гравитачните язовири. При дъговите стени, които се работят на запъване, механизмите са по-различни.

- Българинът си мисли, че много разбира от строителство и колко му е сам да си направи къщата.

И резултатите са налице. Тези, които много разбират, са строили кой както му дойде. Ето сега след земетресението 5,8-ма степен, което е доста под проектното, се видя как реагираха сградите...
Смятам, че няма строители, които да рискуват да не спазват проектирането, да не спазват предписаните норми по отношение на конструкцията. Примерно предписано е да се сложи еди колко си арматура в една шайба, а те да слагат по-малко, защото щели да спестят еди колко си. На такива не вярвам.

- Има ли сгради без антиземетръсни шайби?

Когато проектираш по съвременните норми, не би трябвало да има. Стойността на строителството се определя не от това каква е конструкцията, а най-вече от довършителните работи, използване на скъпи строителни материали, много квалифицирани работници . Те повишават много стойността. От конструкция той не може да спести, защото ще спести толкова малко, че не си струва риска.
А пък и това земетресение го показа. Няма сгради, осигурявани на земетръс - едропанелни, сгради широкоплощен кофраж, каквито видях в Перник, други сгради от най-масовото ново строителство нямат пукнатини, нямат паднали мазилки, нямат никакви повреди. В София казаха, че някъде един панел се бил откачил - това са просто нарушени връзки, корозия във връзките, бетонът изветрял - затова се получава. ..

- Хората се изплашиха, някои ще поискат да направят жилищата си по-сигурни. Какво може да се направи на една сграда, за да се повиши сигурността й?

Най-лесният начин да се направи една сграда по-сигурна, е да се построи както трябва. Могат да поискат да се направи експертиза на сградата, която да покаже дали е сеизмично устойчива. Естествено, това не е евтино.Особено ако се проверява сграда, която няма никаква техническа документация. Масовото строителство в централната част на София от 20-те, 30-те години може да са запазили някъде документация, но може и да нямат. По-вероятното е второто. За да се обследва една такава сграда, трябва първо да се направи архитектурно заснемане, после - конструктивно заснемане.

Със скенери да се определи къде има арматура, колко са дебели, с какъв диаметър са арматурните железа, стремена. Да се определи якостта на бетона. След това да се вземат извадки от арматурата, за да се определи нейната якост. Да се направи нов модел на сградата и да се изследва на земетръс - устойчива или е неустоийчива тази сграда, си е много, много тежък процес.

Същестува едно разбиране - ако сгради, които са строени в началото на миналия век 30-40-те години, тогава е имало добри специалисти, които са се обучавали в Западна Европа, в Чехия, Германия и т.н. Имало е добри специалисти, самозваните майстори са били по-малко. Сградите са строени с качествени материали. Случвало се е да обследваме тухлени стени или бетон и сме констатирали много, много голяма якост на материалите, на строителните разтвори - хоросан, бетон.

Така че тези сгради би трябвало да имат едно добро поведение при земетръст, стига в тях да не са правени конструктивни намеси. Явление, което е масово в Централната градска част. Много сгради има унищожени...

- Имаше ли пострадали в София?

Земетресението беше малко, шеста степен. Проектната интензивност за София е девета, като за всяка една степен коефициентът е 2. От шеста до седма е 2 пъти, от от 8 до 9 още два пъти... И се получава от 8 до 9-та 2,5 пъти по-големи земетръсни сили...

- Продължават да свързват земетресението в Италия с нашето. Има ли връзка между тези сеизмични огнища?

По изкуствен начин да се създадат и освободят такива колосални енергии е невъзможно. Не е възможно Пернишкото огнище да предизвика софийското огнище. Докато нямат контактни точки, не е възможно да стане това. Това си е едно локално огнище, което си работи района. Дошло му времето. Слава богу, че генерира земетресение с такъв магнитуд, а не малко по-голям, защото щетите щяха да бъдат много по-големи. Това наистина е един много добър сценарий. След това се реализира една много дълга, антишокова серия, която е след основния трус.

Никой не може със 100% сигурност да каже, че няма да се реализира някое по-високо земетресение от първоначалното. Но общата практика, сеизмолозите са установили, че когато се реализира продължителна затихваща, антишокова серия, вероятността да има много силен земен трус е по-малка. Пренебрежимо малка.

- Може ли да се използва, отнеме от недрата на земята енергията на земетресението?

Не съм чувал такова нещо. За да стане нещо подобно, трява да се предскаже земетресението по време, което е невъзможно. Всичко на тази тема са спекулации. Предсказването на земетресения трява да има три елемента:
1. място на реализация
2. сила
3 . време.

По първите два въпроса науката сеизмология дава достатъчно надежди. Има карти за сеизмично райониране, които показват къде стават земетресения, какви са максималните възможни магнитуди и т.н. , докато за времето... Примерно, да се каже - ще стане земетресение в следващите 24 часа, за да могат да се предприемат мерки за евакуация.

Двама наши колеги геодезисти, от националния институт по геофизика преди 7-8 години правиха едни измервания на хоризонталните премествания на земната повърхност в Чили. Резултатите, които бяха получили за размера на тези хоризонтални размествания показаха, че в Чили ще се случи земетресение с магнитуд, по-голям от 8. Но не казаха кога, защото те просто не могат да го кажат. Стойностите на хоризонталните премествания бяха много по-големи от обичайните и даваха основание да твърдят, че ще се случи земетресение. Изследването беше направено съвместно с чилийски учени.

Тогава чилийското правителство повярва и започнаха обследване на инфраструктурни обекти, големи спортни зали, стадиони, училища, детски градини, на обекти, в които е възможно струпване на повече хора. Сградите, за които се оказа, че нямат добра сеизмична устойчивост, бяха затворени. В този район след няколко години се случи земетресение с магнитуд 8,5 по Рихтер и то отне живота на 300 души. А при земетресението в Хаити, което беше с 500 пъти по-ниска енергия, отколкото в Чили, загинаха 300 000. Това е един пример за прогноза за земетресение, но не по време, а по сила и по място, взети адекватни мерки, вследствие на което минимизиране на жертвите.

- Може ли в София, на база на подобни изследвания на придвижването на земната повърхност, да се оцени вероятността на земетресение по сила и място?

Може, разбира се. Правят се такива измервания. Има станции, които извършват такива изследвания. Ако се появят някакви измествания много по-високи от нормалните стойности /нормално изместване е 2 см. на година/, естествено това ще бъде отчетено, маркирано, уведомени ръководни органи и т.н.

- Правителството ще даде ли допълнително някакви средства на института, за да изследвате и дадете препоръки за някакви превантивни антиземетръсни мерки?

Сега още не е моментът за това. Първо, нека да ни се размине, окончателно да заглъхне това сеизмично огнище. След това трява да се обработи цялата информация по регистрация на това земетресение. Да се обработят всичките макросеизмични данни, които включват реакции на хора, поведение на строителни конструкции и ако има деформации на земната повърхност. Да се документира това земетресение. Ние ще направим нашето предложение където е необходимо и останалото е въпрос на управленски решения.

- Какво съветвате хората, какво да правят като стане земетресение? Първата реакция е да хукнем...

Ако успеят да се овладеят, е по-добре. Хората трябва да знаят, че едно силно земетресение трае в интензивната му част минимум 15-20 секунди... Докато се усетите, че става земетресение, докато сложите някаква дреха, докато решите да бягате, земетресението е заминало. Тази малка продължителност на земетресението показва, че от него не може да се избяга. Да се опиташ да бягаш от земетресение е неразумно.

Затова човек трябва, като усети земетресението, веднага да реагира като застане под рамка на врата, защото ще ви предпази ако падне мазилка, която ако е по-тежка, може да ви убие. Можете да застането под масивна маса. под чин, ако сте в училище, под нещо, което да ви предпази от падащи предмети.

Ако предварително сте си направили труда и сте се запознали с конструкцията на сградата, в която живеете, може да застането до антиземетръсна шайба - те са едни вертикални стени, които са от стоманобетон. Те поемат земетръсните сили. Заставате до нея, това е най-сигурното място.

Хубаво е, ако с усещането на земетресението, се опитате да прецените трезво ситуцията. Но при такъв уплах ...
Една много хубава мярка е да се опитате да отворите входната врата на жилището, защото е възможно от вибрациите, тя да блокира и да не можете да я отворите. Не трябвате да заставете до секции с книги, под тежки полилеи.

Предварително човек трябва да си е набелязал в жилището местата, които трябва използва. Да си направи две-три тренировки ако трябва. Синът ми точно така реагира. Той не беше заспал и на втората секунда беше под касата и започна да ни вика, за да ни събуди, защото спяхме. Това му е говорено преди време.

След като премине силният трус, е необходимо максимално бързо да се напусне сградата, да не се ползват асансьори, да се слезе по стълбищата.

Много е важно като излезете навън да не застанете близо до сградата, а да застанете на разстояние, което е минимум равно на височината на сградата. Да не сте под електропроводи, до газопроводи, защото е възможно там пожари да се случат.

Не трябва да се влиза веднага след това в сградата, докато не се убедите окончателно, че опрасността е преминала от информация, излъчена от Гражданска защита.

Ако сте на работното си място, се спазват правилата за евакуация. Ако сте в къщи, трябва да включите телевизор, радио. Ако сте в автомобил, трябва възможно най-бързо да стигнете на открито място.
Метрото е сигурна конструкция, добре оразмерена.

В обществения транспорт трябва да се остане на място, докато се отворят вратите.

Много важно е, когато има такова сеизмично събитие, човек да не се опитва веднага да напусне с автомобил населеното място, защото може да се получи задръстване и усложняване на обстановката.

Таня Киркова

 

Коментари: 0