Производството на бензин и дизел намалява през септември

Произведената енергия в страната се свива до 3 606 ГВтч

Производството на бензин и дизел намалява през септември спрямо август, показват данните на Националния статистически институт. През миналия месец за произведени 201 хил. тона дизелово гориво, или с 3.4% по-малко спрямо август. Производството на безоловен бензин намалява до 144 хил. тона, което е 10% спад на месечна база.

През септември спрямо август нараства единствено производството на твърди горива. Повишението на месечна база е 13.5% до 3.14 млн. тона. Произведената енергия намалява с 4.4% спрямо август до 3 606 ГВтч в края септември 2012 г.

На годишна база производството на безоловен бензин и дизел се повишава съответно с 2.1 и 14.2%. При твърдите горива понижението е 5.9%, а при електроенергия - с 5.4%.

Най-чувствително са се повишили доставките на природен газ през септември. Ръстът е 22% на месечна база до 172 млн. куб. м. Рязко намаляват доставките на безоловен бензин - с 13.8% до 50 хил. тона в края на септември. На годишна база обаче количествата доставен безоловен бензин се повишават с 13.6%, а на дизел - с 21%.

Коментари: 0