Публичният дълг е нараснал с над 1 млрд. евро

От Финансовото министерство уточняват, че увеличението се дължи на новата външна облигация с размер 950 млн. евро

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Публичният дълг на България в края на юли се е увеличил до 7.056 млрд. евро. Това показват данните от официалния регистър на Финансовото министерство за държавния дълг. За една година той се е увеличил с 1.019 млрд. евро. Вътрешният дълг е 2.523 млрд. евро, а външният - 4.534 млрд. евро.

В официалната информация на Министерството се казва, че увеличението се дължи "преди всичко на новата външна облигация с размер 950 млн. евро, както и от регистрираната валутнокурсова разлика през месеца".

 В края на отчетния период делът на държавния дълг към прогнозния БВП за 2012 г. възлиза на 17.7%. В състава на този индикатор делът на външния държавен дълг е 11.4%, а на вътрешния държавен дълг е 6.3 % от БВП.

През юли са извършени плащания на стойност 120.4 млн. лв.

Коментари: 0