Първо село с пречиствателна станция

Инвестират 5,5 млн. лв. в реконструкцията на водоснабдителната мрежа

Созополското Равна гора е първото село с пречиствателна станция. Това заяви кметът на Община Созопол Панайот Рейзи по време на ритуалната първа копка на екосъоръжението.

В проектите за пречиствателна станция и за изграждане и реконструкция на водоснабдителната мрежа ще бъдат инвестирани над 5,5 млн. лв. над 4,6 млн. лв. от средствата ще дойда от договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие” по мярка по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Сред реализацията на проектите отпадните води на село Равна гора ще се пречистват в съответствие с националните и европейските стандарти. Това ще доведе до дългосрочно разрешаване на проблемите, свързани с чистотата на водите на селото, в което живеят постоянно по-малко от 1000 души .

 

Коментари: 0