Пътят между МОСВ и населението трябва да се скъси

Подобряване достъпа до информация обсъди Обществения съвет

Борислав Малинов, председател на БАР:

292 ~ 1 мин. четене


„Общественият съвет преди всичко трябва да скъсява пътя между министерството и населението. Неговата цел е да защитава интересите на гражданите, обществените сдружения и бизнес организациите. Това заяви Борислав Малинов, председател на Управителният съвет на Българската асоциация по рециклиране/БАР/ по време на първото редовно заседание на Обществения съвет към министъра на околната среда и водите, в което участва заедно с изпълнителния директор Владимир Димитров.
От първостепенно значение за успешна работа на Съвета е намирането на работещи механизми на взаимодействие между институцията и заинтересованите страни по ресорни групи на работа.  

Работните теми на днешното заседание бяха подобряване на достъпа до информация и взаимодействието между засегнатите групи по проблемите на околната среда, както и въпроси, свързани с работа на Обществения съвет. 

По време на срещата Борислав Малинов подчерта, че Общественият съвет трябва да има
две основни функции. Първата касае входящата законотворческа информация, а именно в рамките на Съвета да има възможност за обсъждане на всички изменения, които се предвиждат  в нормативната уредба, и втората – членовете на Общественият съвет да имат правото да инициатират предложения за промяна в законодателството в страната.

Подкрепи Economic.bg