Работодателите против промяната на минималната заплата

Това е популистка мярка, която носи вреди, а не ползи за икономиката, коментират от Българската стопанска камара

108 ~ 2 мин. четене
Автор: Мария Владимирова

Правителството да оттегли предложението си за нов начин на определяне на минималната заплата поискаха от Българската стопанска камара.

Пред дни бе публикувано проектопрделожение на Министерски съвет, с което се предвижда размерът на минималната работна заплата да е най-малко 35% и най-много 55% от средната заплата за страната. Идеята бе приета положително от синдикалните организации. Срещу й обаче се обявяват работодателите.

В позицията на Стопанската камара се казва, че "приемането на подобна изключително негативна прокризисна мярка не подобрява общото икономическо състояние на страната."

"В актуалната икономическа ситуация приоритет № 1 би следвало да бъдат работните места и безработицата", коментират от БСК. Те призовават консенсус между работодатели, синдикати и държавни институции да бъде търсен за по-важните теми като "липсата на инвестиции, закриването на работни места, намаляващата заетост и растящата безработица, намаляващият износ и трансферът на добавена стойност извън страната."

Според тях автоматично административно увеличение на минималните възнаграждения е необоснована и "популистка мярка, която носи вреди, а не ползи за икономиката. Прогнозите им сочат, че ефектите от подобен подход ще са ново намаление на работните места, по-малко изплатени работни заплати и намаление на диференциацията между квалифициран и неквалифициран труд.

От Камарата не одобряват и предложението минималната работна заплата да бъде обвързана с линията на бедността, тъй като според тях тя не трябва да служи за заместител на социалното подпомагане.

"Като представител на национално отговорния български бизнес, Българската стопанска камара за пореден път настоява въпросът за индексирането на минималната работна заплата да се разглежда в неговата цялост и при отчитане на актуалната икономическа ситуация и потенциала на отделните отрасли, региони и предприятия, вътрешната и външната конкурентоспособност на икономиката", се казва в тяхното становище.

Подкрепи Economic.bg