Райфайзенбанк: Инвестициите продължават да се развиват добре

Продължават да нарастват лошите и преструктурирани кредити в банковата система, като сумата им достига 9.7 млрд. лв

124 ~ 2 мин. четене

Инвестициите в България продължават да се развиват добре, като за четвъртото тримесечие на 2012 г. растежът им на годишна база е 5.6%, а за цялата година достига 9.6%. Това показва месечния обзор на Райфайзенбанк ЕАД, изготвен на базата на последните налични макроикономически данни.

В анализа на банката се отбелязва значителното забавяне на икономическия растеж до 0.3% на годишна база през четвъртото тримесечие на 2012 г. спрямо отчетените 0.9% през първото деветмесечие на годината. Като основна причина за това анализаторите от банката посочват влошаването на външната среда, съответно реализираният спад на износа с 1.7% спрямо същия период на 2011 г.

Слабото представяне на икономиката в края на 2012 г. съответства и на отчетения дефицит по текущата сметка на платежния баланс, който е по-малък от очаквания – 371.4 млн. евро (0.7% от БВП).

По отношение на инфлацията, анализаторите на Райфайзенбанк регистрират развитие, което изцяло съответства на очакванията – месечният темп на показателя през януари е 0.4% спрямо декември 2012 г., като храните са основният определящ фактор за постигнатата стойност.

Пазарът на труда показва негативна динамика, като безработицата достига 12.4% в края на 2012 г., а средно за цялата година стойността е 12.3%.

Месечният обзор на Райфайзенбанк отчита и сравнително високата стойност на бюджетния дефицит през януари 2013 г. - 536.5 млн. лв. (0.7% от БВП), което като цяло съответства на прогнозата на банката за по-висока стойност на показателя за цялата година (2%) спрямо заложената в Закона за държавния бюджет. Фискалният резерв спада през същия месец до 4.1 млрд. лв., като намалението се дължи на изплащането на лихвите и главницата по еврооблигациите, чийто падеж настъпи на 15 януари 2013 г.

Анализът отбелязва, че през януари 2013 г. продължават да нарастват и лошите и преструктурирани кредити в банковата система, като сумата им достига 9.7 млрд. лв. (или 22.6% от всички заеми).

„Данните за БВП за четвъртото тримесечие на 2012 г. са разочароващи, тъй като очакванията ни бяха през четвъртото тримесечие да има по-висок темп на икономически растеж спрямо предходните три”, коментира главният икономист на Райфайзенбанк Калоян Ганев. „По-неблагоприятно от прогнозираното е и състоянието на икономиките в Еврозоната, което ще се отрази негативно и на резултатите на България през първото полугодие на текущата година. Несигурността около предстоящите парламентарни избори също вероятно ще накара инвеститорите да изчакат с плановете си, както и домакинствата да бъдат по-предпазливи в потреблението. При тези допускания се налага да преразгледаме и намалим очакванията си за икономическия растеж през 2013 г. от сегашните 1.5% до 0.5-1%.”, допълни още Ганев.

Подкрепи Economic.bg