Разрешителните за сеч - вече в интернет

Всеки може да провери в сайта на Агенцията по горите дали дадена сеч е регламентирана

Разрешителните за сеч - вече в интернет

От днес гражданите могат да проверяват издадените разрешителни за сеч в горските територии. Нововъведението дава възможност да се види за кои горски територии, независимо от собствеността им, има издадени документи, съобщават от Агенцията по горите.

Проверката става на сайта на ведомството в реално време.

За сечищата, в които сечта е приключила, може да се провери колко и каква е добитата дървесина.

Досега документите бяха видим само за тези, които имат достъп до системата. От днес това може да направи всеки регистриран потребител, който влезе в раздел "Регистри" на страницата на ИАГ и въведе желаната област, община и населено място.

Публичният достъп до регистъра е еста от мерките, с която се цели да се постигне подобряване на управлението и контрола върху дейностите в горите, поясняват от ведомството.

Коментари: 0