Режат лентата на "Тракия" в понеделник в 10:30 ч.

Последният участък лот 4.2 е дълъг малко над 34 км

Автор: Атанас Христов

40 години след началото на строителството на магистрала "Тракия" аутобанът най-накрая е готов на 100%. В 10:30 ч. в понеделник, 15 юли ще бъде прерязването на лентата на последния участък от магистралата - от пътен възел "Зимница" до Карнобат. По този начин България вече ще има първата изцяло построена магистрала.

Последният участък (лот 4.2) е дълъг малко над 34 км. Общата дължина целия лот 4 - от Ямбол до Карнобат, е 49.08 км. На 26 август 2012 г., за да се улесни трафикът през "Петолъчката", бе пуснато движението по лот 4.1 - отсечката от Ямбол до пътен възел "Зимница", чиято дължината е около 15 км.

Изпълнител е строително-монтажните работи е Сдружение "Тракия IV" ДЗЗД. Стойността на договора е 209.65 млн. лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от "План инвест - Пловдивинвест - ЛОТ4" ДЗЗД. Договорът е за 974.4 хил. лв. Авторският надзор е на Обединение "Виаплан-Бурда", чийто договор е за 130.8 хил. лв. с ДДС.

Автомагистрала "Тракия" е част от Трансевропейския транспортен коридор VІІІ. Изграждането й е приоритетен инфраструктурен проект с национално и международно значение. Общата дължина на проекта "Доизграждане на АМ "Тракия" лот 2, 3 и 4", финансиран по ОП "Транспорт", е 115 км. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 699.65 млн. лв. с ДДС. От тях от Кохезионен фонд на ЕС са 513.97 млн. лв., а от държавния бюджет - 185.68 млн. лв.

Проектът "Доизграждане на АМ "Тракия" лот 2, 3 и 4" се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет чрез Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.

Коментари: 0