Родни фирми с успешно участие в европрограма

Над 5 млн. лева е спечеленото финансиране по “Подкрепа за ИКТ политики”

Български организации и фирми постигнаха най-успешното си представяне досега в конкурсите на Програма „Подкрепа на ИКТ политики” на Европейския съюз. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е национален координатор на програмата. 

Приемането на предложенията за проекти в шестия конкурс по Програма “Подкрепа за ИКТ политики” започна на 3 февруари и приключи на 15 май 2012 г. В конкурса се включиха 46 български организации с 34 проекти. Одобрени за финансиране са 12 проекти с 19 български участници в консорциумите. Поисканото финансиране за тях е в размер на 1 330 000 евро.

От 2007 г. до 2012 г. в шестте конкурсни сесии по програмата са кандидатствали за финансиране 189 български организации в 135 проекти с международно участие. Одобрени за изпълнение от Европейската комисия са 39 проекти, с включени 57 български участници. Спечеленото европейско финансиране за тях е в размер на 5 118 670 евро.  

Европейската комисия обяви и резултатите от девети конкурс на Програма “ИКТ” от Седма рамкова програма. Приемането на предложения започна на 18 януари и продължи до 17 април 2012 г. Тридесет и три български организации се включиха в състава на международни консорциуми за подаване на предложения за 18 проекта. Одобрен с поискано финансиране в размер на 121 560 евро, е един проект с един български участник. Едно предложение е поставено в листата на резервите и ще бъде финансирано в случай на наличие на средства от бюджета на конкурса. Два проекта с българско участие са получили високи оценки, но бюджетът за съответните тематични области е изчерпан.

От старта на Седма рамкова програма до 2012 г., са кандидатствали 629 български представители на академичната общност, институти на БАН, структури на централната и местните власти, библиотеки, малки и средни предприятия в 498 проекти. Финансиране са получили 58 проекти с 63 участници. Спечеленото финансиране за страната е в размер на 11 730 939 евро.

По Програма “Наука в обществото”, в която има дейности, свързани с ИКТ, са договорени 1 194 908 евро за 11 български участници в 11 проекта. В конкурса за 2012 година има два проекта, с двама български участника с високи оценки, които са потенциални бенефициенти на финансиране в размер на 242 000 евро.

Ползите от участието в програмите на Европейския съюз не се изразяват само в директната финансова помощ, но и във възможностите за изграждане на делови партньорства, осигуряване на достъп до европейския и световен пазар и широко разпространение на ИКТ базирани иновативни продукти и услуги. МТИТС организира безплатни информационни дни, консултации и търсене на партньори за всички заинтересовани български участници.

Коментари: 0