Ръст в търговията на дребно през март

За една година, увеличнието е най-силно при търговията с компютърна и комуникационна техника

Автор: Стилиян Гребеничарски

Предварителните данни на Националния статистически институт сочат, че индексът на търговията на дребно през март се е повишил с 0,4% спрямо предходния месец и с 5,8% в сравнение с март 2013 г.

Това е дванадесети пореден месец на растеж в търговията на дребно (без тази с автомобили и мотоциклети) на годишна база. Темпът, обаче, се забавя в сравнение с януари и февруари, когато увеличението е било съответно 7,3 и 9,3%.

През март 2014 г. оборотътнараства на месечна база в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 1,7%, в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 1,6% и в търговията на дребно с разнообразни стоки - с 0,3%. Намаление е регистрирано в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 1,8%, в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 0,6%, в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 0,5%, в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0,4% и в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 0,1%.

На годишна база оборотът нараства в почти всички икономически групи. По-значително увеличение се наблюдава в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - 20,4%, в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - със 17,8%, в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 8,4% и в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 5,6%. Спад е регистриран в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 3,0%.

Коментари: 0