Сдружение на сметопочистваща фирма даде най-ниска цена за „Тракия“

Компаниите на „Трейс“ дадоха малко по-висока цена - 3.84 млн. лв.

3785 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Сдружение "ТРЗП - Тракия", с водещ партньор сметопочистващата фирма"АЕС-Х" ООД даде най-ниска цена за поддържане на АМ "Тракия" и прилежащите пътни съоръжения, стана ясно от отворените днес оферти в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Освен "АЕС-Х" другите участници в сдружението са "РТК" ООД, "БратПел" ЕООД, "Еридантранс" ООД, "Технострой-инженеринг - 99" АД, "ПСТ - Роудс" ЕООД, "Пътинженеринг - М" АД и "ПСТ Холдинг" АД. Предложената оферта на консорциума е 3.38 млн. лв.

Справка в Търговския регистър показва, че "АЕС-Х" е специализирана в дейностите сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци, лятно и зимно почистване. В доклада за дейността към финансови отчет на фирмата за 2011 г. се казва, че дружеството ще продължи да извършва сметосъбиране, сметоизвозване, лятно и зимно почистване в София и Елин Пелин. Намеренията му обаче са да "участва и в други обществени поръчки с цел разширяване на дейността". Общите приходи на компанията са 7.43 млн. лв., като намаляват с 1.84 млн. лв. през 2011 г. Печалбата през миналата година се свива с 1.64 млн. лв. до 278 хил. лв. през 2011 г.

Компаниите в Обединение "Тракия 2013", където водеща компания е публичният холдинг "Трейс Груп Холд" АД предложиха малко по-висока цена - 3.84 млн. лв. Освен борсово търгуваната компания другите участници са "Родопа Трейс" ЕООД, "Трейс Кърджали" АД, "Пътно поддържане - Сливен" ЕООД и "Пътстрой Бургас" ЕООД.

Третият участник в процедурата беше държавното "Автомагистрали" ЕАД, което предложи 4.13 млн. лв.

Обществената поръчка е за близо 32 км от Лот 2 "Стара Загора - Нова Загора", плюс допълнителен път от над 5 км. Ще се поддържа и Лот 3 "Нова Загора - Ямбол", който е с дължина почти 36 км. Дейности ще има и по Лот 4.1 "Ямбол - Карнобат", който е дължина на директното трасе 14.8 км и за Лот 4.2 "Ямбол-Карнобат" с дължина 34.28 км.

Подкрепи Economic.bg