Сериозно поскъпване на 3-годишния български дълг

Цената на книжата се повиши с 0.19 процентни пункта до 1.32%

108 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Доходността по българския дълг сериозно се повиши, показват резултатите от първия аукцион за продажбата на 3-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) след падането на кабинета "Борисов".

Среднопретеглена доходност по емисията нарасна до 1.32%, което е с 0.19 процентни пункта по-високо ниво от постигната цена в края на януари, когато емисия със същия матуритет беше пласирана при доходност от 1.13%. След подадената на 20 февруари оставка от правителството беше отменен и планиран за 25 февруари 2013 г. аукцион за продажба на 3-годишни ДЦК.

На днешната продажба на лихвоносни съкровищни облигации бяха пуснати ДЦК за 40 млн. лв. Подадените поръчки бяха за 143.65 млн. лв. Повишеният интерес към емисията беше обяснен от Министерство на финансите (МФ) освен с активното участие на банки и водещи институционални инвеститори, така и от сериозното присъствие на договорни фондове, които придобиха значителен дял от предложените книжа. Банките купиха 50% от държавните облигации, гаранционни фондове записаха 32.07%, договорните фондове - 14.22%, а пенсионните фондове придобиха 3.71%.

Подкрепи Economic.bg