Силен спад на печалбата на Райфайзен

Нетният лихвен приход нараства с 4.2% до 1.84 млрд. евро

124 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Австрийската банкова група Райфайзен Банк Интернешънъл отчете силен спад на печалбата си през първото полугодие на 2013 г., става ясно от отчета на компанията, която развива и сериозен бизнес в България чрез една от най-големите финансови институции у нас - Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Печалбата преди данъци на международната банкова група намалява с 49.6% на годишна база до 467 млн. евро, а в края на юни миналата година беше 927 млн. евро. Консолидираният положителен финансов резултат се свива далеч повече - с 60.5% до 277 млн. евро. За сравнение - през първото полугодие на 2012 г. консолидираната печалба беше 701 млн. евро. Резултатът след данъци отчете спад от 57.6% и достигна 311 млн. евро поради повишения дял на данъците.

Нетният лихвен приход нараства с 4.2% до 1.84 млрд. евро, а нетният приход от такси и комисиони расте с 9% на годишна база до 785 млн. евро. Оперативните приходи нарастват с 2.7% до 2.69 млрд. евро, а общите административни разходи се увеличават с 6.5% до 1.62 млрд. евро

Нетните провизии растат със 17.3% на годишна база до 469 млн. евро. Увеличават се и необслужваните кредити - с 0.1 процентни пункта спрямо края на 2012 г. до 9.9%.

Подкрепи Economic.bg