Скъпите суровини порязаха резултатите на борсовите компании

Не само индустриалните, но и дружествата с финансов бизнес започват да изпитват затруднения

192 ~ 2 мин. четене
Автор: Мирослав Иванов

Увеличените разходи за материл и вследствие на по-скъпите суровини буквално топлираха резултатите на публичните компании. Това показва анализ на резултатите на по-големите компании, листвани на Българската фондова борса след публикуването на консолидираните отчети.

Основните засегнати дружества естествено са индустриалните компании, но спадът на финансовите показатели вече доста отчтиво се намесва и към холдингови дружества с изявен финансов бизнес.

По-високите разходите за материали свиха печалбата на производителя на стъклени бутилки "Дружба стъкларски заводи“. Печалбата на дружеството в края на юни достигна 9.8 млн. лв. спрямо отчетените година по-рано 13.2 млн. лв. Спрямо второто тримесечие на 2011 г. разходите за материали са се увеличили с 17%. "Това се дължи най-вече на поскъпване на цените на някои основни суровини и материали, както и разходите за транспортирането им", обясняват от компанията.

Малко преди "Дружба стъкларски заводи“ да публикува първия си негативен отчет от кризисната 2009 г.насам, лоши данни обяви и „Трейс“. Инфраструктурната компания, която обира повечето държавни поръчки, отчтете загуба от строежа на автомагистрала „Тракия“. Компанията изпълнител на Лот2 от автомагистралата между Стара Загора и Нова Загора завършва шестмесечието на 2012 г. с отрицателен резултат от 3.8 млн. лв. спрямо печалба от 2.6 млн. лв. за същия период на миналата година.

„В основната си част тя е резултат от признаване на загуби по договор за строителство на обект Автомагистрала Тракия Лот 2, изпълняван от „Пи Ес Ай” АД” се казва в доклада за дейността на публичния холдинг.  Показването на цените на основните строителни материали и услуги, в частност цените на горивата намалява рентабилността на дългосрочния проект, тъй като се променят първоначално заложените в бюджета цени,  оправдават резултата си от „Трейс”.

Под ударите на кризата падат и машиностроителните дружества. Продажбите на "Стара планина холд" за първите седем месеца на годината са намалели с 11.3% на годишна база.

Резултатът все пак е по-добър от прогнозираните миналия месец приходи в размер на 100.66 млн. лв., но тенденцията за групата продължава да бъде надолу.  За следващият месец холдингът очаква да получи 10.29 млн. лв. приходи от продажби до 111.37 млн. лв. Ако прогнозите се сбъднат, резултатът ще е с 11.7% по-малък от този през 2011 г.

Освен високите цени на суровините, проблем при машиностроителните предприятия от групата е и свиването на потреблението в Западна Евро, където и основния пазар.

И ако за индустриалните компании свиването в продажбите и печалбата може и да беше очаквано, то понижението за групата „Химимпорт“, която разполага със сериозен финансов бизнес, вече е изненада. Холдингът отчете 4% спад на годишна база на консолидираната печалба до 68 млн. лв. за първото полугодие на 2012 . Консолидираните продажби намаляха с 2,5% на годишна база до 275 млн. лв.

Така европейската криза и свързаните с нея ефекти на слабо потребление и ограничение от рискови покупки започват все по-силно да рефлектират върху резултатите на българските компании.

Подкрепи Economic.bg