Словашката Eustream с 15% дял в CEGH

Споразумението заздравява позицията на Централноевропейския газо-разпределителен център в Централна и Югоизточна Европа

196 ~ 2 мин. четене

Словашкия оператор на газо-преносна мрежа Eustream придоби 15% дял в Централноевропейския газо-разпределителен център (CEGH). Това ще подсили ролята на CEGH в Централна и Югоизточна Европа. Споразумението създава и възможности за допълнителни активности на пазара в региона.

Централноевропейския газо-разпределителен център (CEGH), който предлага на търговците лесен достъп до търговията с газ, е един от водещите газо-разпределителни центрове в Континентална Европа. От създаването му през 2005 г., членовете на CEGH вече са нараснали до 147. Търговският обем на CEGH през 2011 г. е приблизително 40 bcm, а през първата половина на тази година, търговският обем бележи ръст от 23% сравнено с предходната година.

„Присъединяването към CEGH е важна крачка напред за Eustream, като това допълва традиционната ни позиция на основен газов коридор за Европейския съюз. Участие във водещата платформа за търговия с газ в Централна Европа е логическо следствие на дейностите ни като един от най-важните оператори на газо-преносна мрежа в този регион”, коментира Гунар Лоуенстен, член на борда на директорите на Eustream.

След придобивката от страна на Eustream, OMV Газ и Енергия ще държи 65% дял в CEGH, а Виенската фондова борса – 20% дял. В бъдеще не се изключва участието и на други производители на природен газ. CEGH става оператор на Виртуалната Търговия (Virtual Trading Point) за Австрия. През месец юли 2012 г., CEGH премина от предишните търговски системи към Trayport ETS. Сега търговците могат да се възползват от всички преимущества на Trayport Global Vision и могат да търгуват на няколко пазара едновременно на един екран. Също така, до края на годината, CEGH планира да въведе своето “CEGH Gas Exchange Within-Day Market of Wiener Boerse”, където ще се търгува балансирана енергия (balancing energy) за мрежите от природен газ. Системата за „вход-изход” (“entry-exit system”) ще се въведе в началото на 2013 година и CEGH ще поеме ролята на оператор на Виртуалната Търговия (Virtual Trading Point) за Австрия.

Подкрепи Economic.bg