Sony реже 10 000 служители

Предвиденото съкращение ще засегне 6 % от персонала

Sony ще уволни 10 000 свои сътрудници през 2012 година.

 

Така японската  компания планира да намали щата си с 6%. Уволнени ще бъдат служители не само в японските предприятия, но и в чужбина.

Sony планира да отнеме раздадените бонуси за висшия мениджмънт на компанията, отново заради икономическата криза.

 

Коментари: 0