Спад на доходността по 3-годишните ДЦК до 1.08%

МФ предложи облигации за 40 млн. лв. номинал, но одобри поръчки за 71.4 млн. лв.

Автор: Атанас Христов

Доходността по 3-годишните левови държавни ценни книжа (ДЦК) продължи да се понижава и на проведения вчера аукцион за лихвоносни съкровищни облигации с падеж 30 януари 2016 г. стойността Й се понижи до 1.08%, става ясно от съобщение на Българска народна банка (БНБ). За сравнение - през ноември доходността се понижи до 1.24%, а през юли стойността ѝ беше 1.64%.

На вчерашния аукцион Министерство на финансите (МФ) предложи за продажба съкровищни облигации в размер на 40 млн. лв. и лихвен процент 1.50% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 4 декември 2013 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 137.35 млн. лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 51.4 млн. лв. Постигнатият коефициент на покритие е 3.43. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100.72 лв. на 100 лв. номинал.

МФ е взело решение да бъдат одобрени поръчки за 71.4 млн. лв. номинална стойност, в т.ч. всички допуснати до аукциона несъстезателни поръчки.

Коментари: 0