Спад на заетостта в края на 2012 г.

Наетите лица намаляват с 42.2 хил. спрямо третото тримесечие на годината

96 ~ 1 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2012 г. намаляват с 42.2 хил., или с 2.0% спрямо края на септември 2012 г., достигайки 2.09 млн. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо края на третото тримесечие на 2012 г. най-голямо намаление на заетостта се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 15.4%, „Селско,  горско и рибно стопанство” - с 8.3%, и в „Други дейности” - с 5.5%.

НСИ отчита увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Административни и спомагателни дейности”  - с 1.7%,  „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти” - с 1.4%, и „Образование” и „Култура, спорт и развлечения” - с 0.8%.

В края на декември 2012 г. наетите лица са с 45 хил., или с 2.1% по-малко в сравнение със същия период на предишната година. Най-голямо намаление се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - с 18.4 хил., и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 9.6 хил.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 8.2%, и „Други дейности” - с 6.9%.

Подкрепи Economic.bg