Standard & Poor's запази рейтинга на ОББ

Кредитната агенция обаче вижда редица слабости, които могат да доведат до намаляване на рейтинга през следващите няколко месеца

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Американската кредитна агенция Standard & Poor's потвърди дългосрочния рейтинг на "Обединена българска банка" на ниво "B-". Агенцията все пак запазва "негативна" перспектива пред рейтинга, като поставя конкретни условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да не бъде свален в следващите няколко месеца.


Като основна причина за запазването на рейтинга анализаторите от S&P изтъкват добрата капиталова адекватност на банката. Освен това финансовата институция има възможност да се самофинансира, дори ако банката-майка - гръцката National Bank of Greece (NBG) не може да предоставя финансов ресурс на дъщерното си дружество. Агенцията вярва, че ако ОББ изпадне в ликвидна криза тя ще получи извънредна държавна помощ.Въпреки това обаче от S&P изтъкват, че банката има редица слабости, които могат да доведат до понижаване на рейтинга през следващите месеци. Основното, което е записано в доклада е влошаването на качеството на активите, което ще я принуди да заделя повече провизии. Ниската ликвидност и намаляващите печалби също са изтъкнати като евентуален проблем пред ОББ.


"Ако възможността на ОББ да се самофинансира намалее и държавата откаже да окаже финансова помощ, ако това стане необходимо, ще намалим оценката по дългосрочния дълг на банката с едно ниво", се казва в доклада.


Точно преди една година Standard & Poor's понижи с една степен рейтинга на ОББ и го постави само едно ниво над "CCC+", което влиза в графата на "значителен риск" от невъзможност за погасяване на задълженията. Тогава анализаторите на агенцията изтъкнаха като причина за предприетите действия "влошената кредитоспособност на гръцката банка-майка, което може да доведе до невъзможност за финансиране на българското дружество".

Коментари: 0