Станков: Защитихме позициите на България за новата ОСП

Постигнат е напредък в продължителността на периода за поемане на агроекологичните ангажименти, отбеляза служебният земеделски министър

160 ~ 1 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Повече от 80% от българските предложенията в рамките на дебатите по реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) са приети. Това заяви служебният министър на земеделието и храните проф. Иван Станков. „Окончателните решения ще се вземат от триалога Парламент-Съвет-Комисия в близките няколко месеца”, допълни министърът.

Като успех в преговорите проф. Станков изтъкна опростеното прилагане на директните плащания. България ще има право да прилага досегашната схема на площ, без да въвежда права за плащане до 2020 г. „С прилагането на схема без права на плащане отпадна проблемът с референтната 2011 година и по този начин гарантираме подпомагането на всички новостартиращи земеделски производители”, подчерта служебният министър.

Според Иван Станков, сериозен напредък е постигнат и в гъвкавостта между двата стълба на ОСП. Първоначалното предложение за прехвърляне на средства от втория към първия стълб беше в размер на 5%, докато България е защитила позицията си той да е до 25%.

По отношение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) проф. Станков изтъкна, че е постигнат напредък в продължителността на периода за поемане на агроекологичните ангажименти, като в определени случаи страните-членки на ЕС ще могат да определят и по-кратък период от 5 години, когато това е добре обосновано.

Подкрепи Economic.bg