Столичната НАП обяви конкурс за 31 нови служители

Кандидатите за работа трябва да имат висше образование, не се изисква професионален опит

Териториална дирекция на НАП София обяви конкурс за заемане на длъжността „инспектор по приходите” в дирекция „Обслужване” – сектор „Услуги за клиенти” и в дирекция „Контрол” - отдел „Ревизии”, отдел „Селекция” и сектор „Проверки”. Свободните места са общо 31.

Кандидатите за работа трябва да имат висше образование, с образователна степен „бакалавър”. За заемане на свободните работни места и в двете дирекции не се изисква професионален опит.

Необходимите за кандидатстване документи – заявление по образец и декларация съгласно Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, копие от документи, удостоверяващи професионалния опит или придобития ранг като държавен служител се приемат до 07 май 2012 г.

Повече информация за изискванията и необходимите документи може да се намери в Интернет страницата на НАП на адрес www.nap.bg. От сайта на НАП могат да се изтеглят и образци на заявлението за участие в конкурса и на декларацията.

Подборът ще бъде осъществен на три етапа – по документи, тест за професионални знания и умения и интервю-събеседване.

Новите служители задължително ще преминат през специализираната програма за обучение на НАП, която включва курсове по данъчно и осигурително законодателство, работа в екип и др.

Коментари: 0