Страните в ЕС губят 1 трилион евро годишно от укрити данъци

Еврокомисията представи план за действие срещу укриването на данъци и избягването на данъчно облагане

Нереализираните приходи вследствие укриване на данъци и избягване на данъчно облагане възлизат годишно на около един трилион евро в ЕС, съобщи комисарят по въпросите на данъчното облагане Алгидрас Шемета, цитиран от пресслужбата на ЕК.

Шемета нарече нереализираните средства "скандална загуба на много необходими приходи" и предупреди, че докато държавите членки не въведат по-строги национални мерки срещу укриването на данъци, едностранните решения сами по себе си няма да са достатъчни.

Във връзка с това Комисията представи днес план за действие за по-ефективна реакция на ЕС по отношение на укриването на данъци и избягването на данъчно облагане.Той определя всеобхватен набор от мерки, приложими както в момента, така и в бъдеще, за да се помогне на държавите членки да предпазят данъчната си основа и да си възвърнат принадлежащите им по закон данъчни приходи в размер на милиарди евро.

Държавите членки се призовават да установят, чрез използване на общи критерии, зоните от типа „данъчно убежище“ и да ги поставят в национални черни списъци.Определени са също така специфични мерки, за да се насърчат държавите извън ЕС да прилагат стандартите на ЕС за управление, добавят от ЕК.

Една от прпоръчките на Брюксел засяга агресивното данъчно планиране и преодоляване на юридическите „формалности“ и „вратички”, които някои дружества използват, за да избегнат плащането на своя справедлив дял. Затова държавите членки се насърчават да усъвършенстват своите спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, така че в резултат на тяхното прилагане да не се стига до пълна липса на данъчно облагане.Те също така следва да приемат общо правило за борба със злоупотребите, по силата на което биха могли да игнорират всякаква привидна договореност, сключена за целите на избягването на данъчно облагане, и вместо това да налагат данъци въз основа на действителното икономическо състояние.

Коментари: 0