Строителството намалява с 10.8% през май

Основната причина е отрицателния темп на развитие на гражданското и инженерното строителство

Автор: Божидара Иванова

Индексът на строителната продукцията, изчислен въз основа на календарно изгладени данни е намалял с 10.8% спрямо същия период миналата година, сочат данни на НСИ. Националната статистика отчита, че спадът е резултат от отрицателния темп на развитие на гражданското/инженерно и сградното строителство.

На годишна база намалението на строителната продукция през май 2013 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от отрицателния темп както при гражданското/инженерното, така и при сградното строителство, където е регистриран спад съответно от 13,8 и 8,5%

Според данните на НСИ, индексът на произведената строителна продукция на месечна база е под равнището от предходния месец, като гражданското/инженерно строителство спада с 5.6%, а сградното – с 3.2%.

 

Коментари: 0