Съдът спря проекта за ядреното хранилище в Козлодуй

Екоминистерството не е отчело всички фактори за въздействието на радиацията в района

140 ~ 2 мин. четене

Върховният административен съд спря проекта за националното хранилище за ниско и средно радиоактивни отпадъци в охраняемата зона на АЕЦ "Козлодуй". Проектът е върнат за преразглеждане и е отменено решението на Министерството на околната среда и водите от 2011 г., с което той е съгласуван, предаде Kmeta.bg. "Екогласност" спечели делото срещу екоминистерството, с което атакува одобрението на доклада за въздействие върху околната среда на националното хранилище.

Върховните съдии са преценили, че избраната площадка "Радиана" в землището на село Хърлец не отговаря на всички изисквания за безопасност. Проектът пък е бил дискутиран само в Козлодуй и селото, но очакваното въздействие от погребаните радиоактивни отпадъци не може да бъде ограничено само в рамките на една община, пише в решението. 

Не са анализирани също така статистическите данни за община Козлодуй за 2008 г., които сочат значително по-висок ръст на смъртността на хората в общината вследствие на болестите на кръвообращението и на дихателната система в сравнения със средните стойности за страната. Не е отчетен големият обем на съхраняваните отпадъци, което усилва радиологичното въздействие, се казва още в съдебното решение.

Стойността на депото е 100 милиона евро. 72 милиона евро от тях са от международния фонд "Козлодуй". Предвиждаше се то да заработи през 2015 година. В следващите 300 години в него трябва да се съхраняват 140 хиляди кубически метра по-слабо радиоактивни от отпадъци от спрените четири блока на АЕЦ "Козлодуй" и от работата на V и VІ-ти, а така също от промишлеността, медицината и бита.

Дейностите по изграждане на хранилището са стартирали още през 2005 г. с решение  на Министерски съвет, чрез което на ДП РАО е възложено да го изгради. Съоръжението е от приповърхностен траншеен тип с многобариерна защита за трайно съхраняване на предварително обработени, обезопасени и опаковани в стоманобетонни кубове радиоактивни отпадъци.

Подкрепи Economic.bg