Създава се и оперативна програма „Добро управление“

Нейни приоритети ще са модернизирането на управлението и повишаване на ефективността на администрацията

224 ~ 1 мин. четене
Автор: Мария Владимирова

Още една оперативна програма ще бъде включена в списъка за следващия програмен период 2014-2020 г., реши правителството. Тя ще се казва ОП „Добро управление” и ще има за цел модернизирането на управлението и повишаване на ефективността на администрацията, осигуряване на качествена и независима съдебна система и гарантиране на ефективност и устойчивост на системата за управление на средствата от ЕС.

Новата оперативна програма ще бъде ръководена от министъра по управление на средствата от Европейския съюз.

През април 2012 г. Министерски съвет взе решение средствата от Европейския съюз за България през следващия програмен период да се разпределят в областите иновации и предприемачество, регионално развитие, транспортна инфраструктура, околна среда, развитие на човешките ресурси, техническа помощ и административен капацитет, развитие на селските райони, морско дело и рибарство и трансгранично сътрудничество.

В началото на тази година списъкът беше допълнен с още една оперативна програма – за наука и образование за интелигентен растеж.

Подкрепи Economic.bg