Създават мобилна държавна администрация

Експертите ще могат да сменят ведомствата по нови правила за кариерно израстване

С бурна дискусия приключи представянето на изпълнението на проект  за реформа в държавната администрация. Според някои от служителите промените в системата трябва да стават бавно, на обратното становище бяха експертите от Съвета за административната реформа към Министерския съвет и неговият секретар Лилия Борисова. „Развитие на система за планиране и мобилност в държавната администрация трябва да има. Тя ще стане факт още в следващите няколко месеца”, заяви тя.

Тази реформа ще даде сила на държавните служители, които ще работят единствено и само в името на гражданите и бизнеса. Но за да стане факт реформата е необходимо да бъде извършен точен подбор на кадрите за държавната администрация, да бъде осигурена приемственост между служителите и планиране на човешките ресурси, допълни Борисова. Важно е да бъде дадена възможност на държавните служители да работят от дистанция, на гъвкаво работно време, а заплащането на труда им да става според приноса им към изпълнението на поставените цели. Необходимо е да бъде дадена възможност за мобилност на експертите за движение между различни ведомства на държавната администрация, ако нямат възможност за израстване в кариерата. За тази цел до края на годината ще бъде създаден интернет -портал, в който ще се публикуват всички свободни работни места в държавната администрация, а така ще се подпомогне и вътрешната мобилност на специалистите, търсещи реализация в друг отдел на администрацията, за която работят.

В рамките на проекта до края на годината ще бъдат обучени 300 държавни служители, които ще имат задължението да планират развитието на човешките ресурси в държавната администрация.  

Първите резултати от реализацията на проекта „Развитие на системата за планирани и мобилност в държавната администрация”, реализиран от Министерския съвет с безвъзмездната подкрепа на оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ, се очакват след 1-2 години. 

Коментари: 0