Теглим все по-малки ипотеки

Средният размер на жилищните заеми намалява и годишният процент на разходите става все по-важен аспект за избора на клиентите, сочи анализ на "Кредит Център"

„Ако през 2008 г. наричахме „малък” ипотечен кредит от 30 000 евро, то днес суми под 10 000 евро не са изключение и нито банките, нито ние, консултантите, ги приемаме за неестествени. Освен значително по-ниските цени на жилищните имоти, важен фактор за ясната вече тенденция за теглене на по-малки заеми е и желанието за минимизиране на риска”, пояснява Изпълнителният Директор на дружеството Тошев.

„В годините на бум разлика в цената от 3 до 5 хиляди евро беше лесна за приемане и домакинствата с лекота надскачаха първоначалните си бюджети, докато сега са строго дисциплинирани. Това прави днешните кредитополучатели много по-надеждни, а кредитите им - много ниско рискови. Индивидуалният подход и конкуренцията между финансовите институции за привличане на стабилните клиенти, прави времето подходящо за тези, които искат да закупят жилище с кредит”, сочат наблюденията на Тошев.

През март тази година наблюдаваме спад в средния размер на изтеглените кредити в страната – 29 497 евро при 34 860 евро за предходния месец. Причините се крият в нежеланието на клиентите да задлъжняват прекомерно. Съотношението евро – лева запазва тенденцията на все повече заеми в български пари и през март в такава валута са изтеглени 15% от кредитите, като останалите 85% от заемите са в евро.

През март 2012 г. средният размер на изтеглените ипотеки в столицата е 32 575 евро, което е допълнителен спад спрямо февруари. Понижение се наблюдава и в другите големи градове от страната, сочат още данните на КредитЦентър.

Традиционно най-активните кредитополучатели през третия месец на годината отново са хората между 26 и 35 години. Техният процент е нараснал с над 15% спрямо февруари и към момента те представляват над 56% от всички. Намаляват кредитополучателите между 36 и 45 години – през март те представляват 29.1% от всички.

За пореден месец най-популярни остават кредитите между 10 000 и 30 000 евро – те са над 46% от всички ипотечни заеми през месеца. Онези между 30 000 и 50 000 евро пък заемат втората позиция – те са 34.5% от всички ипотечни заеми през март.

Коментари: 0