Токът трябва да поскъпне с до 30% в следващите 2-3 години

Гафовете на НЕК, а не зеленият ток надуват сметките, казва председателят на Националния съюз на независими енергопроизводители "Екоенергия" Стоян Тенчев

ИНТЕРВЮ

Токът трябва да поскъпне с до 30% в следващите 2-3 години
Автор: Николай Марченко

Като представител на производители как ще коментирате обявеното от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) увеличение в цената на електроенергията с до 10% от 1 октомври?

Всички знаем какво е положението с Националната електрическа компания (НЕК). Има проекти, които от години са вдигали задлъжнялостта й – достатъчно е да спомнем само АЕЦ „Белене“ и хидровъзела „Цанков камък“. Вие си спомняте, как преди няколко години нашумяхте в медиите, когато лидерът на ДПС Ахмед Доган получи милионния си хонорар от „Цанков камък“ - както видяхте, съдът не успя да докаже нищо. Всички обаче знаят, че това като цяло са корупционни проекти, довели до това предфалитно състояние на НЕК.

От друга страна стои и популистката позиция на предишните управляващи от БСП и натискът им върху уж независимия регулатор в лицето на ДКЕВР за определени решения за електроенергийния пазар. Комплекс от такива неща доведоха до задлъжняването на НЕК. Трябва да споменем и ценовия модел на ДКЕВР, при който НЕК изкупува тока за 130 лв. микса и и го продава под себестойност - на цена от 114 лв. При такива цени е нормално дружеството да продължава да затъва и за да няма срив на системата, нормално е да има увеличение на цените по веригата.

Дали е адекватно това увеличение на нуждите на енергийния сектор?

Не мога да се ангажирам с точни сметки или прогнози, понеже въпросът е към регулатора. По наши оценки обаче, това увеличение трябва да е доста по-голямо в следващите две - три години.

Според някои експерти то е недостатъчно и трябваше да е от порядъка на 30%. Вие как смятате?

Смятам, че трябва да е до 30%, но да се случи постепенно в следващите няколко години, защото едно такова рязко увеличаване на цената би било непосилно за битовите и промишлени потребители.

Тези „с около 10%“ ли е споменатото от служебния кабинет „по-плавно увеличение“ на цените на тока? Няма ли как процентът да е по-нисък и хората да не усетят толкова рязък скок през идния отоплителен сезон?

Да, но това пък щеше да означава НЕК да продължава още по-бързо да затъва.

Вие, като съюз, който обединява енергопроизводители, имате ли някакви идеи, които да споделите с властите относно ценообразуването и кризата в енергийния сектор?

Ние имаме някакви идеи. Затова подготвяме пакет от наши забележки и порепоръки, които ще предложим на следващите заседания на Енергийния борд. В момента работим по въпроса и засега няма да ги споделя, докато не ги утвърдим с колегите.

Важното в този смисъл е, че в момента НЕК събира пари незаконно и нерегламентирано чрез въведените от ДКЕВР такси за възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). В момента НЕК чрез небалансите събират пари от ВЕИ-тата незаконно. Когато НЕК отказва да приеме графиците на ЕРП-тата, се начисляват големи небаланси на ВЕИ-тата и по-специално на ВЕЦ-овете, които са свързани основно на 20 кВт. Докато в тази държава не се спазват законите, ние не можем да говорим за принцпите и за излизане от това положение.

Тоест, искате да кажете, че във вашия съюз членуват и производители на зелена енергия, които носят необосновани щети от регулаторната непоследователност на държавата?

Да, сред членовете ни има много производители на електроенергия, много от които са изградили малки водни електроцентрали (ВЕЦ-ове). В последните два месеца фактурите за небаланс, които те получават от НЕК, водят до отнемане на почти 30% от приходите на тези централи. Но в случая никой не отчита, че ВЕЦ-овете създават най-малко небаланс в системата, напротив, те помагат за регулиране на реактивната енергия.

Доколкото е известно, новият състав на ДКЕВР в момента преразглежда тези събирания на НЕК.

НЕК нямат право да отказват на производителите да им приемат графиците, най-вече тези за нощна енергия. Обясняват го с това, че имали свръхпроизводство. Тъй като е налице злоупотреба с монополно положение от страна на НЕК, ние ще се обърнем към прокуратурата и ще сезираме и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

А какъв е процентът на подобни малки ВЕЦ-ове в националния електроенергиен микс?

Повечето наши членове са собственици на ВЕЦ-ове. ВЕЦ-овете с ниска мощност всъщност са много малко, около 1% - това е около 50 – 60 мегаватчаса, което е нищо на фона на 4-5 хил. мегаватчаса общо производство. Да не говорим, че са разположени равномерно в страната и се избягват много загуби, тъй като енергията от тях отива в региона, където са разположени и по този начин се пестят разходите за пренос, които традиционно оскъпяват тока за крайния потребител.

Същото се отнася и за малките слънчеви централи – никой не отчита, че всъщност създават икономия, тъй като директно се включват в системата и тази енергията не отива в мрежата на НЕК за високо напрежение. Малко са централите с големи мощности, които са свързани директно с мрежата на НЕК. Те създават, може би, по-голям небаланс и съответно нека те и да си го плащат. Според данни на ЕСО в процентно съотношение ВЕИ-тата все още не са достатъчно в електроенергийния микс на страната.  

Държавата създаде впечатление, че повечето ВЕИ-мощности произвеждат много по-скъп ток от конвенционалния. Това доколко отговаря на истината?

Има доста ВЕЦ-ове, които продават на цени, по-ниски от тези на НЕК и някои други производители – на 98 лв., на 110 лв. Най-високите цени за този вид централи са около 209 лв.

Искате да кажете, че енергията им не е задължително по-скъпа от такива традиционни централи като американските ТЕЦ-ове “AES Гълъбово“ и „Contour Global Марица изток 3“?

Това с високите цени е мит – не са толкова големи. Трябва да се отчита, че само при преноса и трансформацията около 25% - 26% от енергията се губи. Защото ако вземем за пример тока от АЕЦ „Козлодуй“, то трансформацията от 400 кВт на 110 кВт и после на 20 кВт оскъпява енергията с над 1/4. Само си представете колко километри са това да дойде токът от Козлодуй до София? И точно затова в Европа и по света се говори за децентрализирано производство на енергия – да се продава на място - там, където се произвежда.

Казвате, че напоследък падат цените на тока от вятърните и слънчевите централи – заради държавната политика за свалянето им надолу или по други причини?

Не поради държавната политика намаляват цените на тока от ВЕИ-тата, в това число и от фотоволтаиците, а поради поевтиняване на технологиите в последните години.

Ами, всъщност по този начин пада себестойността, но не и цените за битовия потребител?

Цените ще тръгнат надолу тогава, когато започнат да се изплащат тези централи, които са построени. Както си беше и през годините, докато не се е постигнала пълна възвръщаемост както от АЕЦ „Козлодуй“, така и от ТЕЦ-овете. Със сигурност, предстои цените на ВЕИ-тата да намалеят повече, тъй като те всъщност нямат разходи за консумативи – нито за въглища, нито за газ, нито за някаквъв друг вид гориво.

Освен това се пести от пренос и трансформиране на тази енергия, тъй като тя предимно се продава в регионите, където се произвежда. Германците не са по-глупави от нас и затова държавната им политика по отношение на ВЕИ е доста по-адекватна. И Германия в момента успешно продава своята върхова енергия от ВЕИ на съседната Франция. При това, на многократно по-висока цена, отколкото реално струва тази енергия на германските производители. Евродирективата позволява излишъци на ток да се продават, но в България това реално все още не се прави.

Искате да кажете, че всъщност го няма този „зелен балон“, за който се говори от последните две-три правителства?

Както е известно, до 2020 г. токът от ВЕИ трябва да прави 16% от електроенергийния микс на страната. Но както вече се вижда, с подобна политика в сектора това няма как да се случи. Защото не е важно колко мегавата зелени мощности са инсталирани, по-важно е колко мегаватчаса електроенергия е произведена реално от тези централи. Това, че са инсталирани 1 000 мегавата фотоволтаици, не значи в никакъв случай, че произвеждат също толкова енергия. Понеже работят само 2 000 часа в годината, което не е достатъчно за добра възвръщаемост.

Да, но за обикновените хора европейската зелена политика означава удар по семейния бюджет чрез по-високи фактури за плащане.

Мога да кажа, че много повече бият по джоба на потребителите и се отразяват на сметките им не ВЕИ-тата, а когенерационните мощности (за комбинирано производство на парно и ток – бел. авт.), които се експлоатират от българските топлофикационни дружества. Цените на произвежданата от тях електроенергия всъщност често са още по-високи от тази на ВЕЦ-овете, вятърните и фотоволтаичните централи.

Коментари: 0