„Топлофикация София“ получава 21.5 млн. евро за модернизация

Безвъзмездната финансова помощ е от Международен фонд Козлодуй

676 ~ 3 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Днес ще бъде подписано споразумението за безвъзмездна финансова помощ в размер на 21.5 млн. евро от Международен фонд Козлодуй /МФК/ за реализацията на шест инвестиционни на Топлофикация София. Преди дни Асамблеята на донорите на МФК взе решението за отпускане на гранта, след като се запозна с подготвените разработки и предоставената документация от експертите на столичната Топлофикация.

"Решението на Асамблеята на донорите на МФК ни дава възможност да започнем жизнено необходимата  технологична модернизация на компанията. Гордея се с постигнатото от нашия екип, защото ние не само разработихме проектите, но и подготвихме тяхната обосновка и ги защитихме пред експертите от ЕБВР, която администрира средствата от Международен фонд „Козлодуй". Благодарен съм за подкрепата на нашия собственик в лицето на столичния кмет г-жа Фандъкова, както и на правителството през последните две години, докато убеждавахме финансиращите институции, че без тези проекти Топлофикация София няма бъдеще." каза Стоян Цветанов, изпълнителен директор на Топлофикация София.

В периода 2013 - 2017 г. предстои  да бъдат реализирани следните проекти:

  1. Повишаване на енергийната ефективност при преноса на топлинна енергия, чрез подмяната на над 100 км. от старите амортизирани тръбопроводи с високоефективни предварително изолирани тръби.
  2. Изграждане на Ко-генерираща инсталация за ВОЦ-овете "Овча купел" чрез инсталирането на когенериращи модули, включващи три газови двигателя с електрическа и топлинна мощност от около 10 MW.
  3. Реконструкция и модернизация на котлоагрегати №7 и №8 в ТЕЦ"София", където ще бъдат подменени нагревните повърхности, ще бъдат монтирани нови ниско емисионни горелки. Предвижда се също така модернизация на системите за управление на котлите и монтаж на оборудване за оползотворяване на димните газове от тях.
  4. Модернизация на турбоагрегат ТГ 3 в ТЕЦ "София Изток" с нова противоналегателна турбина,  в изпълнение на изискванията на Директивата за енергийна ефективност 2012/27/EC за високоефективно комбинирано производство.
  5. Изграждане на утилизационна инсталация на котлоагрегат №9 в ТЕЦ „София" с цел оползотворяване на отпадната топлинна енергия, съдържаща се в изходящите димни газове на котела и редуциране емисиите NOx.
  6. Утилизация на димни газове във ВОЦ, с цел повишаване ефективността на оползотворяване на газовото гориво и редуциране на въглеродните емисии.

През 2013 г. ще стартират три проекта от шестте одобрени за финансиране: Повишаване на енергийната ефективност при преноса на топлинна енергия; Изграждане на Ко-генерираща инсталация за ВОЦ-ове "Овча купел"; Реконструкция и модернизация на котлоагрегати №7 и №8 в ТЕЦ София.

Общите разходи по проектите са определени в размер на  42 млн. евро, като финансовата помощ от МФК ще бъде в размер на 21, 5 евро, а останалите 20,5 евро ще бъдат собствени средства на  компанията.

"Още от първия ден като изпълнителен директор на Топлофикация София съм убеден привърженик на проектното финансиране - така средствата отиват там, където ще донесат най-голяма полза за фирмата и за нашите клиенти. Тежкото финансово състояние на компанията не позволява да извършим технологичното обновяване без да осигурим част от средствата като безвъзмездна помощ. Въпреки това намерихме възможност да инвестираме собствени средства за изграждането и пускането до края на тази година на нова турбина, с която заместваме остаряла и излизаща от експлоатация машина в ТЕЦ „София".", каза още Стоян Цветанов.

Към настоящия момент експертите на Топлофикация София са разработили общо 21 инвестиционни проекти, които ще поставят компанията на нова писта в техническо отношение и ще доведат до нейното финансово стабилизиране. Разработките са свързани с изпълнение на изискванията на европейските директиви и се предвижда да бъдат реализирани в  зависимост от възможността за обезпечаване на финансови средства от еврофондовете.

"С нашите проекти кандидатстваме по различни програми. Имаме 5 проекта по Дерогация, проект по ПУДООС. Имаме и два проекта за безопасни условия на труд, които са одобрени, а единият вече е изпълнен. Това е единственият проект в столицата, който спечели правото да ползва безвъзмездно 500 000 лева от фонда на програма „Условия на труд".  Вече работим и по втория проект за безопасни условия на труд, като получихме финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Вече сме осигурили финансиране и изпълняваме общо 11 проекта.", коментира още Цветанов.

Подкрепи Economic.bg