„Топлофикация София” започва саниране на свои сгради

Ще спести до 46% от сметката си за парно зимата. Приканва абонатите да я последват

 

„Топлофикация София” започва саниране на основното си административно здание, в което се помещава централното управление на компанията, както и на намиращата се в съседство сграда на топлорайон „Земляне”. Енергийното обследване на сградния фонд на фирмата, извършено през последните няколко месеца, показа че консумацията на топлинна енергия в администрацията на компанията може да бъде намалена с до 46% след прилагането на енергоспестяващите мерки.

 Санирането на сградите е вследствие на предприетите от ръководството на „Топлофикация София” комплексни мерки за понижаване на производствените разходи на компанията и намаляване на консумацията на енергия за собствени нужди.

 „Освен оздравяването на компанията и подобряване на финансовото й състояние една от основните ни цели през последната година беше именно да оптимизираме разходите си и като намалим собственото си енергопотребление. Затова започваме санирането на основната си сграда – ще понижим почти наполовина консумацията на топлина. Средствата, които ще вложим са от извън лицензионната ни дейност и се набират вече година и половина в специална „зелена сметка”, предназначена за реализиране на наши екопроекти”, каза Стоян Цветанов, Изпълнителен директор на Топлофикация София.

Клиентите на компанията могат да бъдат спокойни, че санирането на Централното управление на „Топлофикация София” по никакъв начин няма да се отрази нито на цената на топлинната енергия, нито на техните сметки, уточни Цветанов и допълни: “Приканвам столичани да използват летните месеци и възможностите за финансиране по европрограми, за да санират жилищните си сгради, както и да предприемат други енергоспестяващи мерки. Това е разумен начин да оптимизират потреблението на топлинна енергия, както и да намалят сметките си без да нарушават битовия си комфорт през зимата.”

 

Според анализа на експертите на „Топлофикация София” и енергийното обследване на двете сгради – консумацията на топлина може да бъде намалена от 36 до 46% или около 340 000 MWh годишно по-малко потребена енергия. В екологичен еквивалент  това са около 100 тона спестени емисии въглероден двуокис.

 

Коментари: 0