Традиционната онлайн реклама е най-използвана в ЦИЕ

Делът й надхвърля 85% от всички кампании

Традиционните формати на онлайн реклама се оказаха най-използвани в Централна и Източна Европа, въпреки факта, че последните генерират по-малко кликове в сравнение с по-интерактивните рекламни формати. Това сочат резултатите от отчета gemiusAdMonitor за втората половина на 2011 г.

Онлайн рекламата е сочена за бъдещето на маркетинга, като региона на Централна и Източна Европа е също част от тази световна тенденция.

Въпреки факта, че предпочитанията в дигиталната реклама се различават във всяка една от изследваните страни, в резултатите от gemiusAdMonitor за втората половина на 2011 в 6-те избрани пазара- България, Чехия, Унгария, Полша, Словакия, Румъния, се забелязват доста общи тенденции.

След първата половина на 2011 година, когато Словакия отбеляза най-високи стойности на средния CTR (честотата на кликване) сред изследваните пазари, сега Полша отбеляза най-високи резултати с почти 0,6% по отношение на средния CTR. Това е повишение с почти 10 пункта.

Въпреки че стандартните банери генерират по-малко кликове, последните са най-популярни във всяка една от страните включени в анализа, вероятно поради факта, че изискват по-малко ресурси за направа и имплементиране.

Делът на традиционните рекламни формати надхвърля 85% от всички кампании измерени от Gemius в шестте страни.

Форматът с най-висока стойност на CTR е pre-roll (реклама преди видеото), който заема водещата позиция в 5 от 6-те анализирани пазари. Той е изключително популярен и в Полша, където се нарежда на второ място сред най-използваните формати в страната.

Въпреки факта, че pre-roll генерира най-много кликове от всички формати в България, употребата му е доста незначителна.

Другите рекламни формати, които доказаха своята ефективност в страните от Централна и Източна Европа са видео wallpaper и toplayer.

Що се отнася до пазарните сектори, най-голям дял по отношение на рекламните импресии в анализираните страни имат „Финансите и Застраховането“. Техният дял в Чехия е над 31%, а в Унгария над 33%.

Компаниите в секторите на „Телекомуникациите“, „Свободното време“, „Търговията“, „Хранителните продукти“ и „Автомобилите“ са фирмите, които рекламират най-много в Централна и Източна Европа. Това обаче не означава, че те са най-привлекателните за интернет потребителите.

Ангажираността на уеб потребителите по отношение на онлайн рекламата зависи изцяло от спецификите на всеки пазар. В България потребителите са много по-склонни да кликат върху реклами на фармацевтични компании, докато в Чехия и Румъния категорията „Дрехи и Аксесоари“ е най-привлекателна.

От друга страна, унгарците са много по-възприемчиви към онлайн рекламата на медии, книги, CD и DVD, а Поляците към продукти за домакинството. Интересен е и фактът, че „Телекомуникациите“ в Словакия са най-кликаемата категория.

Коментари: 0