Удължено работно време на борсата от 2 юли

Променя се и дневния график

От понеделник, 2 юли 2012 г. търговията на Българска фондова борса се удължава до 17 ч., съобщиха от оператора. До днес сесиите  приключваха в 14 ч., като до 16 ч. можеше да се сключват сделки на извънрегулиран пазар.

Повечето часове за търговия бяха приети в началото на февруари от Съвета на директорите борсата. С удължаването на времето за търговия ще се промени и дневния график.

Сесията ще започва в 9:30 ч., като до 10 ч. ще е фазата Pre-trading. След това има 10 мин. "Откриващ аукцион". От 10:10 до 16:55 ч. е "Непрекъсната търговия", след която е 5-минутния "Закриващ аукцион". От 17 до 17:30 ч. е Post-trading.

"С новото работно време се надяваме да постигнем синхронизиране на условията за провеждане на търговските сесии с европейските пазари и да създадем предпоставки за привличане на чуждестранни инвеститори", коментира Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ.

Коментари: 0